Kort om arbeidsgiver
Snarøya Medisinske Senter er lokalisert sentralt på Fornebu, i flotte nyoppussede lokaler. Kontoret er godt organisert med erfarne og hyggelige kollegaer bestående av  helsesekretær, en fastlege som er spesialist i indremedisin, og en legespesialist i psykiatri. Laboratoriet er velutstyrt med blant annet EKG, spirometri, EKG 24/7 hjerterytme utredning og 24-timers BT-måling, audiometri og Tanita vekt. Vi bruker CGM-allmenn journalsystem og Pasientsky timebok.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Snarøya Medisinske Senter
 • Oppstart av 0-hjemmel 
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster (Grunntilskuddet er knyttet til en fastlegeavtale og blir gitt i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått)
 • Egen veileder med ansvar for LIS3
Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Therese Flor/Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 48259269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Snarøya Medisinske Senter
Forneburingen 5
1360 FORNEBU