Kort om arbeidsgiver
Medisinsk Senter Fornebu er et meget veldrevet flerlegesenter i nye og moderne lokaler i helsefløyen av Fornebu S kjøpesenter i Bærum. Det er 7 fastleger og 6 hjemler i praksisen. Praksisen er godt organisert med hyggelige og erfarne kolleger. En psykolog og en fysioterapeut er også tilknyttet senteret. Godt utstyrt laboratorium med alt utstyr som forventes i en moderne allmennpraksis. Lyse og vennlige kontorer. Eget behandlingsrom, samt eget rom til kirurgi med diatermi og avtrekk. Vi benytter CGM-allmenn journalsystem.

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Kommunal bistilling inntil 3,75 timer ukentlig
 • Plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet i deleliste ved Fornebu Medisinske Senter. Legekontoret er tilgjengelig 2,5 dager per uke med tillegg av hjemmekontorløsning til video - og e-konsultasjoner, samt papirarbeid. 
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 1625 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse.
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster 
Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Winje Kvam/Therese Flor
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 48259269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Fornebu Medisinske Senter
Forneburingen 209
1364 FORNEBU