Kort om arbeidsgiver
Helset Legesenter AS ble etablert i 1996 og holder til i funksjonelle og hyggelige lokaler sentralt på Bærums Verk. Senteret er velrennomert og har 3 fastlegehjemler, den ene med deleliste. Senteret har 4 separate legekontorer og betjenes av 3 erfarne helsesekretærer i deltidsstillinger. Helset Legesenter AS har som målsetting å være et legesenter med høy faglig og etisk standard, god tilgjengelighet for pasientene, trygg økonomi og trivsel på arbeidsplassen. Det serveres felleslunsj hver dag og vi har etablerte rutiner for ryddig internsamarbeide. 

Legesenteret ligger i et sentralt vekstområde, tett på offentlig kommunikasjon og med god tilgang på pasienter. Det forventes å være gode muligheter for også videre utvikling av legesenteret i fremtiden. Vi anvender CGM Allmenn journalsystem, tilknyttet e-portalløsning. Maskinvare er holdt jevnlig oppdatert. Effektivt og velutstyrt laboratorium, tilknyttet Fürst. EKG, spirometri og 24-timers blodtrykksmåling.


Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig
 • Plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell
 • Høy motivasjon, samt engasjement for fagutvikling og kvalitetsarbeid
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Helset Legesenter
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Nåværende listestørrelse er på 750 pasienter
 • Det forutsettes at det oppnås enighet med legesenteret om betingelser ved avtaleinngåelse
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Therese Flor/Elisabeth Winje Kvam
Tittel: Spesialkonsulent
Telefon: 48259269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Helset Legesenter
Skollerudveien 11
1353 BÆRUMS VERK