Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.
For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere.
Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår
visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 115 000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Psykose- og akuttbehandling, Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Seksjon Døgnbehandling og Seksjon Psykiatrisk legevakt.
Seksjon Psykose- og akuttbehandling har ledig nyopprettet fast stilling for overlege/spesialist i psykiatri i Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken gir tilbud om utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykoselidelser. Psykosepoliklinikken er inndelt i fire team: Behandlingsteam, Tips team og to Fact team. Enheten er bemannet med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere, vernepleiere med spesialisering og sosionom med spesialisering.
Psykosepoliklinikken er samlokalisert med øvrig poliklinisk virksomhet i Nydalen DPS, i nye, moderne lokaler sentralt i Nydalen.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består i utredning/vurdering/diagnostisering og behandling av henviste pasienter
 • Ansvar for pasienter på tvungent psykisk helsevern og pasienter dømt til behandling
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Veiledning av samarbeidspartnere
 • Delta i utvikling av behandlingstilbudet ved enheten
 • Valgfri deltagelse i vaktordning ved DPS døgn

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført spesialisering i psykiatri eller være nesten ferdig spesialist
 • Søker må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Interesse for kognitiv terapi
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • evne og lyst til å arbeide i et periodevis hektisk miljø
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • behersker et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Dyktige kolleger med stort faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Kurs/undervisning, både internt og eksternt 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Pia Therese Wiig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 45273272
E-post: piawii@ous-hf.no
Navn: Grete J Sølvberg Larsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 45008322
E-post: grjlar@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Seksjon for psykose- og akuttbehandling, Oslo universitetssykehus HF
Gullhaugveien 12
0351 Oslo