Kort om arbeidsgiver
Er du spesialist i allmennmedisin og kan tenke deg å jobbe en periode eller fast i Meløy?  Vi har ledig stilling som fastlege ved Ørnes legekontor, listelengde 1000. I tillegg har vi også ledig fastlegestillinger ved Glomfjord og Engavågen legekontor. Listelengder kan justeres. Muligheter for fleksibel avtale om arbeidsperioder. Tiltredelse snarest eller senere etter avtale.

Legetjenesten i Meløy har tre kontorsteder: Ørnes (4), Glomfjord (2) og Engavågen (2). Ørnes-kontoret er lokalisert i det nye Helse- og velferdssenteret og har egen legevaktdel. Velutstyrt kontor. Journalsystem: CGM.  

Vårt lokalsykehus er Nordlandssykehuset i Bodø, ca. 12 mil fra Ørnes. I tillegg til lokal ambulansestasjon, er det ambulansebåt stasjonert ved Ørnes havn.


Arbeidsoppgaver
 • Fastlege for listepasienter 
 • Delta i kommunal legevaktordning
 • Kan bli tilpliktet kommunalt allmennlegearbeid inntil 7,5 t/uke
 
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og full refusjonsrett
 • Gjennomført turnus eller LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin, være påbegynt spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. 
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert, men også kunne be om råd hvis nødvendig 
 • Vilje og evne til å bidra til fagutvikling og et godt fagmiljø innen allmennmedisin
Personlig egnethet vektlegges, i tillegg til utdanning og erfaring.
 
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktige betingelser. Velg mellom næringsdrift og fastlønn. 
 • Muligheter for fleksibel ordning med arbeidsperioder
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for kurs og videre faglig utvikling
 • Stabile og faglig dyktige helsesekretærer
 • Tilrettelegging for spesialisering (og opprettholdelse av spesialitet) i allmennmedisin
 • Korte avstander til store naturopplevelser, sommer som vinter
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 
Annet
 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling
 • Søkere bes evt. om å oppgi ønsket arbeidssted
Kontakt-info
For nærmere informasjon om stillingene, kan følgende kontaktes:
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Meløy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Unni Edvardsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 75 71 00 00 / 468 29 589
E-post: unni.edvardsen@meloy.kommune.no
Navn: Anne Wiik
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 907 21 716
E-post: anne.wiik@meloy.kommune.no
Arbeidssted
Gammelveien 16
8150 ØRNES
Søk på stillingen