Kort om arbeidsgiver

OVERLEGESTILLING ved ASKER BUP
BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner.  Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning, Seksjon for behandling og Seksjon for Nevropsykiatri. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.

Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter. Døgnseksjonene i avdelingen skal flytte inn i Nytt sykehus i Drammen i 2024/2025. På vei mot nytt sykehusbygg skal vi videreutvikle tjenesten til å passe inn i nytt sykehus.

Asker BUP ligger i fine lyse lokaler i Kulturhuset i Asker sentrum  med kort avstand til togstasjonen. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og har ansatte med høy grad av kompetanse og erfaring. Det er god spesialistdekning i poliklinikken. Poliklinikken er i gang med dialogbasert inntak sammen med kommunen, og er i ferd med å opprette FACT ung team sammen med kommunen

 Ved Asker BUP har vi nå opprettet ny overlegestilling. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid som utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Være en aktiv bidragsyter i utviklingsarbeidet av tjenestetilbudet ved poliklinikken
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning og undervisning av LIS
 • Det er fortiden valgfritt for overlege om man ønsker til å delta i avdelingens vaktordning, avtales nærmere ved tilsettelse 

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at du er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men vi tar også gjerne imot søknader fra LIS med kort tid igjen til spesialitet  

Personlige egenskaper

 • Gode faglige kvalifikasjoner
 • Evne og ønske om å jobbe i team 
 • Evne og ønske om å bidra til faglig utvikling 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt    

Vi tilbyr

 • En poliklinikk med hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • En avdeling med et godt kollegialt legemiljø med en stor, engasjert og stabil legegruppe
 • Muligheter for faglig utvikling og etterutdanning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen med ferieleiligheter, kulturarrangement og trening/aktivitetstilbud
 • Konkurransedyktig betingelser  
 • Oppstart etter avtale 

 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 959 20 802
Navn: Violetta Skrinde
Tittel: Overlege
Telefon: 450 44 544
Navn: Bjørn Gunnar Heimdal
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 905 39 178
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Asker BUP seksjon, Vestre Viken
Kirkeveien 206A
1383 Asker