Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Praksisen er lokalisert ved Borgenhaugen legesenter, Legesenteret er en del av Iseveien Senter sammen med bl.a. apotek, fysioterapi senter og treningssenter.  Hjemmelen har i dag et listetak på 900, og er ledig fra 1. mars 2022.
Det arbeider totalt fire fastleger i legesenteret, og alle legene har avtale med Sarpsborg kommune. Erfarne, stabile og driftige helsesekretærer.

Legesenteret inneholder 4 legekontor med separate gynekologirom, stort venterom, velutstyrt laboratorium, ekspedisjon, felles akuttrom, felles behandlingsrom og personalrom. Egen ambulanseinngang. Lokalene er moderne, lyse og luftige. Det er gode parkeringsmuligheter for leger, ansatte og pasienter. Legene har egne reserverte parkeringsplasser.
Det benyttes Pridok journalsystem. Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med øvrige leger ved senteret.

Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus. Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstra vakter etter ønske. Kommunen har også fast ansatte nattevaktleger på legevakten.

Kommunen har et systematisk ALIS arbeid som følges opp av kommuneoverlege med mål om et integrert løp både for leger i fastlegepraksis og leger i familiesentre, sykehjem og Helsehus. Kommuneoverlegen sørger for at du får en individuell utdanningsplan og veileder. Kommunen har fått innvilget ALIS stimuleringsmidler for ekstra dekning av LIS 3 sine utgifter relatert til utdanningen, og søker fortløpende på disse årlige midlende som følger deg i hele ALIS forløpet. Det foreligger en avtale mellom Sykehuset Østfold HF og kommunen om LIS 3 rotasjonsstillinger.

Stillingen forutsetter fortrinnsvis at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med den andre legene ved Borgenhaugen Legesenter. 

Nåværende fastlegesituasjon tilsier at leger etterspør ulike modeller for fastlegearbeid. Kommunen jobber aktivt med å se på ulike økonomiske betingelser samt drifts- og organisasjonsformer og er sammen med kollegaer på senteret positive til å drøfte dette utfra hva som er viktig for at du som søker vil gå inn i en praksis, realisere dine mål og bli del av et dyktig fastlegekorps i Sarpsborg kommune.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat om stilling og hva som er viktige forutsetninger for deg får å overta hjemmelen


Kvalifikasjoner
Medisinsk embetseksamen Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialistutdanning.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet. For øvrig vektlegges læringsvilje, engasjement og faglig dyktighet. Søker bør vise fleksibilitet, ansvarsbevissthet og gode samarbeidsevner.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Carl Larsson
Tittel: Fastlege
Telefon: 923 49 150
E-post: carl.s.larsson@gmail.com
Navn: Eva Enger-Olsen
Tittel: Spesialist allmennmedisin
Telefon: 938 60 070
E-post: eva.argalasova@gmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Borgenhaugen legesenter
Snekkerstubakken 26
1738 BORGENHAUGEN