St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10,8 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no.  
(Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)

Kreftklinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter, stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal), stråleterapienhet og avdeling for undervisning og forskning. I samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, har klinikken stort fokus på gjennomføring og utvikling av undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset. Forskningsaktivitet ved Kreftklinikken organiseres i tett samarbeid med Forskningsgruppe for kreft og palliasjon ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM), NTNU, og vi legger stor vekt på å initiere og delta i kliniske studier nasjonalt og internasjonalt. 

LEGER I SPESIALISERING - VIKARIAT
Det er flere ledige vikariat med ønsket oppstart 28.02.2022, og varighet tom 28.08.22, med mulighet til forlengelse. 

Stillingen søkes via Webcruiter. Søknadsskjema for legestillinger skal benyttes. All relevant informasjon må vedlegges søknaden.  Vi vil legge stor vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. All tjeneste som er relevant for lønnsinnplassering må vedlegges. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli hensyntatt i vurderingen. Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

 • Det søkes etter en lege som vil ta et medansvar for egenutvikling både klinisk og akademisk
 • Kreftklinikken har 14-delt primærvakt. Den som tilsettes forventes å inngå i ledig vakthjemmel 
 • Om nødvendig kan det påregnes deltakelse i undervisning av medisinerstudenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Evne til å bidra positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Målrettet og strukturert
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende arbeidshverdag hvor du møter alle typer pasienter
 • Et godt faglig miljø og trivelige kolleger
 • Gode velferdsordninger, bl.a. tilgang til personalhytter og bedriftsidrettslag
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sunil X. Raj
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 72 82 66 16
E-post: sunil.xavier.raj@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kreftklinikken, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gt 1
7030 Trondheim