Kort om arbeidsgiver

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner. Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning og Seksjon for Nevropsykiatri beliggende i Drammen, og Seksjon for behandling i Bærum. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt. LIS legene er organisert i en egen LIS seksjon under avdelingsoverlegen.
 
Vi har en stor, engasjert og stabil legegruppe i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er regelmessige legemøter med undervisning for alle leger i avdelingen. Vi har LIS utdanning som satsingsområde og har et aktivt utdanningsutvalg som har utarbeidet avdelingens utdanningsplan for LIS. Vi kan tilby et fullt utdanningsløp med rotasjon til alle læringsarenaer som er nødvendig for å bli ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Vi har også fokus på nyansattperioden, og det er laget et opplæringsprogram for nye LIS som tilpasses den enkelte. Alle LIS har en av overlegene som sin kliniske veileder og får tildelt en LIS fadder ved oppstart. 


I Lis seksjonen har vi nå ledig:
12 mnd. LIS vikariat med arbeidsted på Ringerike BUP. Oppstartstidspunkt vinter 22.  
Ringerike BUP har i dag 26 fagstillinger hvorav 4 overleger og 1 LIS. Ringerike BUP ligger ved Ringerike sykehus, 35 min. fra Sandvika.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Ta ansvar for egen læring og delta aktivt i undervisningsprogrammet for LIS
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning (for tiden 14 delt hjemmevakt)

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter leger som ønsker å bli barne- og ungdomspsykiatere, men åpner også for at leger i utdanning i andre spesialiteter som trenger sideutdannelse, eller allmennleger som trenger sykehusåret, også gjerne kan søke!
 • Du må inneha norsk autorisasjon, og ha godkjent LIS 1 tjeneste/turnustjeneste
 • Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig
 • Du må inneha førerkort      

Personlige egenskaper

 • Du bør ha god kontaktevne med barn og ungdom
 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner
 • Du bør ha evnen til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse, og engasjerte kollegaer
 • God tilrettelagt spesialistutdanning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen på subsidierte ferieboliger, trening og kulturarrangement

 

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Navn: Margrete Lereim
Tittel: Overlege Ringerike BUP
Telefon: 32116560
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA LIS seksjonen, Vestre Viken
Arnegårdsveien 5
3511 Hønefoss