Kort om arbeidsgiver

Vi har ledige LIS stillinger og LIS vikariater i BUPA VVHF LIS seksjonen

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner. Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning og Seksjon for Nevropsykiatri i Drammen, og Seksjon for behandling i Bærum. LIS legene er organisert i LIS seksjon under avdelingsoverlegen. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.

Alle seksjoner i avdelingen er tverrfaglig sammensatt og har ansatte med høy grad av kompetanse og erfaring. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter, dialogbaserte inntak og forprosjekt FACT Ung. Døgnenhetene i avdelingen skal flytte inn i Nytt sykehus i Drammen i 2024/25. På vei mot nytt sykehusbygg skal vi videreutvikle tjenesten til å passe inn i nytt sykehus. Vi er opptatt av å utvikle en tjeneste som er tilpasset barn, ungdom og foresatte, men også å skape en god arbeidsplass for ansatte.

Avdelingen har en stor, engasjert og stabil legegruppe. Det er et godt kollegialt legemiljø i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er flere overleger med ph.d. I overlegegruppen er det også overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er regelmessige legemøter med undervisning for alle leger i avdelingen. Vi har god LIS-utdanning som satsingsområde og har et aktivt utdanningsutvalg som har utarbeidet utdanningsplanen for LIS. Vi kan tilby et fullt utdanningsløp med rotasjon til alle læringsarenaer som er nødvendig for å bli ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Vi har fokus på nyansatt perioden, og det er laget et opplæringsprogram for nye LIS som tilpasses den enkelte. Alle LIS får tildelt en overlege som klinisk veileder og egen LIS-fadder ved oppstart.

Det  vil  lages en plan for videre rotasjon for de som tilsettes i de faste stillingene. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen. 

 

Vi lyser nå ut følgende stillinger i BUPA LIS SEKSJONEN:     
2 FASTE LIS STILLINGER
FLERE LIS VIKARIAT på 6- 12 mnd.     

Ber om at det i søknaden fremgår tidspunkt for mulig oppstart og hvilke
arbeidssteder man er interessert i (Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Asker og
Bærum) .

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Ta aktivt ansvar for egen læring og delta aktivt i undervisningsprogrammet for LIS
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning (fortiden 14 delt hjemmevakt)

Kvalifikasjoner

 • Du må inneha norsk autorisasjon, og ha godkjent LIS 1 tjeneste/turnustjeneste
 • Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.       
 • Du bør ha god kontaktevne med barn og ungdom   
 • Du må inneha førerkort
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Politiattest må fremvises 

Personlige egenskaper

 • Engasjerte leger som ønsker å bli barne- og ungdomspsykiatere, men til vikariatene åpner vi også for at leger i utdanning i andre spesialiteter som trenger sideutdannelse, eller allmennleger som trenger sykehusåret, også gjerne kan søke!
 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner      
 • Du bør ha evnen til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag

Vi tilbyr

 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • God tilrettelagt spesialistutdanning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen på subsidierte ferieboliger, trening og kulturarrangement
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR BUPA, LIS seksjonen Vestre Viken HF
Rådhusgata 33
3015 Drammen