Gyn/fødeavdelingen ved sykehuset Namsos er en del av Klinikk for Kvinne, Barn og Familie i HNT. Avdelingen består av sengepost med 7 føde/barsel senger og 4 gynekologiske senger, poliklinikk og gynekologisk poliklinikk. Fødeavdelingen har ca. 400 fødsler pr år. Gynekologisk avdeling utreder og behandler alle generelle gynekologiske tilstander. Avdelingen har 5 stillinger for overleger og 2 LIS leger.

Avdelingen har ledig fast 100 % stilling som Lege i spesialisering fra 01.04.22. Tiltredelse kan skje etter avtale.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. 

Arbeidsoppgaver

  • Generell gynekologi med gynekologisk poliklinikk og operasjoner. Svangerskapspoliklinikk og fødsler ned til uke 35. Vaktarbeid.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Ønske om å spesialisere seg i fagfeltet/interesse for fagområdet
  • Må ha gjennomført LIS 1 tjeneste

Personlige egenskaper

  • Gode samarbeidsevner.
  • Fleksibilitet.
  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Sissel Brattbakk
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 74215706
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Gyn/Føde/Barsel  Sykehuset Namsos
Havikvegen 8
7800 Namsos
Søk på stillingen