Kort om arbeidsgiver
Seksjonen har ledig fast stilling som overlege ved Regional spesialpoliklinikk, og vi vil gjerne ha deg!

Seksjonen tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med
utviklingshemming/autisme i befolkningen over 16 år. Seksjonen har regional spesialpoliklinikk og to døgnenheter med til sammen 12 sengeplasser, opptaksområdet er Helse Sør Øst. Seksjonen drifter også National kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse.

Seksjonen har fem overleger og to LIS. Vi trenger en dyktig og engasjert psykiater til vår Regionale spesialpoliklinikk og vi kan tilby en arbeidsplass med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Seksjonen holder til i vakre omgivelser på Dikemark i Asker.

Innehaver av stillingen må påregne noe reisevirksomhet, også med overnatting.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Poliklinisk utredning og behandling i et tverrfaglig team i tett samarbeid med lokal spesialisthelsetjeneste og kommunen. Utredninger foregår fortrinnsvis ambulant.
 • Overlegen har ansvar for at medisinsk diagnostikk, journalføring og behandling i poliklinikken er i samsvar med gjeldende lover og god klinisk praksis
 • Deltar i fagråd
 • Alle overlegene arbeider i team med psykolog, sykepleier/vernepleier i forhold til utredning/diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming/autisme
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen
 • Stillingen innebærer veiledning og opplæring av annet helsepersonell
 • Mulighet for å delta i felles bakvaktsordning sammen med de øvrige seksjonene på Dikemark (for tiden 14-delt)
 • Klinisk arbeid i døgnpostene kan forekomme  
Kvalifikasjoner
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse 
 • Det kreves norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Klinisk erfaring fra relevant virksomhet i spesialisthelsetjenesten
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet
 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • En spennende nyopprettet stilling i et tverrfaglig kompetansemiljø med hyggelige kollegaer og god ledelse
 • Fokus på bred og grundig utredning av pasientene 
 • Høyt fokus på fag og kvalitet
 • Faglig og personlig utvikling, blant annet gjennom budsjetterte kursmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring, veiledning og undervisning i fagfeltet
 • Mulighet for fleksitid
 
To referansepersoner oppgis i søknaden.
Ordinær politiattest kreves fremvist ved ansettelse. 

For mer informasjon om seksjonen, se vår hjemmeside
Seksjonens side på Facebook: PuaOUS
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Maria H. Engebretsen
Tittel: Seksjonsleder/seksjonsoverlege
Telefon: 932 69 738 / 23066125
Navn: Vibeke Mellemsæter
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 915 69 323 / 23066122
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4456657884
Arbeidssted
Dikemark i Asker
Verkensveien 19
1385 Asker