Kort om arbeidsgiver
NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.
Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette.
NAV Arbeid og ytelser har ansvar for saksbehandling og utbetaling av ytelser knyttet til ulike arbeids- og velferdsordninger og består av 16 enheter med ca 1700 ansatte geografisk spredt over hele landet. Rådgivende leger består av saksbehandlere i NAV Arbeid og ytelser og NAV Familie- og pensjonsytelser med trygdemedisinske råd og skal sørge for en robust og enhetlig forvaltning. Dette gir et spennende fagmiljø og bidrar til bedre og rasker tjenester for våre brukere.

Det er nå ledig fast stilling som sjefslege (kode 1348) i NAV Arbeid og ytelser Kristiania .

Hovedoppgaven for denne legen er å lede det trygdemedisinske teamet som gir råd til enhetene i NAV Arbeid og ytelser og NAV Familie- og pensjonsytelser innenfor de ulike ytelsene i Folketrygdloven -- først og fremst på områdene uføretrygd, pleiepenger, sykepenger og arbeidsavklaringspenger samt yrkesskade/menerstatning.
Vi ønsker oss en lege med stort engasjement for samfunnsmessige og trygdemedisinske spørsmål, herunder NAV som samfunnsaktør. NAV har hele landet som sitt arbeidsområde og saksbehandlingen skjer hovedsakelig elektronisk. Sjefslege i NAV Arbeid og ytelser Kristiania rapporterer p.t. til avdelingsdirektør Kristin Wist.

Arbeidsoppgaver
• Personalansvar for de rådgivende legene i NAV Arbeid og ytelser
• Være koordinator/faglig leder for rådgivende legeteam og selv bidra i rådgivningsarbeidet
• Være pådriver i saksbehandlingen og sørge for sunne porteføljer -- herunder følge opp produksjonsplanene og bidra til systematisk kvalitetsutvikling av den rådgivende legetjenesten
• Være en aktiv pådriver for kontinuerlig forbedring av prosessene innenfor ansvarsområdet både med tanke på egne rutiner og rutiner/samarbeid med ROL sine interessenter
• Være bindeleddet mellom rådgivende legetjeneste, administrativ leder og interne enheter
• Drive opplæring og sørge for relevant kompetanseheving i trygdemedisin rettet mot saksbehandlerne
• Ivareta implementering av sentrale føringer og satsinger på fagområdene som vi behandler
• Besvare spørsmål fra interne og eksterne samarbeidspartnere
• Budsjettansvar

Kvalifikasjoner
Godkjent norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
• Relevant spesialistkompetanse/spesialitet
• Faglig dyktig, med interesse og forståelse for trygdemedisin og NAVs rolle og målsettinger
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner -- herunder være fortrolig med å kommunisere via videokonferanse og telefon, samt bruk av ulike elektroniske samhandlings- og saksbehandlingsløsninger
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• God kjennskap til NAVs arbeidsområde er ønsket

Personlige egenskaper
• Resultatorientert og handlekraftig, med god gjennomføringsevne
• Gode lederegenskaper
• Evne til å samhandle og kommunisere tydelig
• Evne til å stimulere medarbeidere og til å utvikle fag- og arbeidsmiljø
• Evne til å skape resultater med god kvalitet og høy effektivitet
• Engasjement for nytenkning og kontinuerlig forbedring av egne rutiner og prosesser opp mot medinteressenter/samarbeidspartnere

Vi tilbyr
• Godt arbeidsmiljø med høy trygdefaglig kompetanse
• Mulighet for faglig videreutvikling gjennom tariffbestemt utdanningspermisjon med lønn
• Stillingskode 1348 Sjefslege og lønnsspenn fra kr. 900.000 -- 1.100.000. Høyere lønn kan vurderes ved spesiell egnethet eller kompetanse
• God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse. (Fra lønn trekkes 2%)
• Rettigheter etter særavtale for leger ansatt i NAV, som er medlem i DNLF
• Fleksibel arbeidstid
• Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
NAV
Kontaktperson
Navn: Kristin Wist
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 99167575
E-post: kristin.wist@nav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
NAV Arbeid og ytelser Kristiania
Hagegata 23
0653 OSLO