• Listelengde: 700
  • Journal system: Webmed
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Stillingsbeskrivelse
Askerlegene AS er i behov for 1-2 leger som ønsker å jobbe i vikariat for to av fastlegene som har/skal ha 50% permisjon.

Vikariat nr. 1 (50%) er ledig fra d.d og til og med 17.05.21, listestørrelse 700 pasienter. Denne hjemmelen skal utlyses over nyttår slik at vikariatet kan bli noe avkortet hvis ny fastlege kommer på plass, eventuelt forlenget. Det vil imidlertid være mulig å søke på stillingen om ønskelig.

Vikariat nr. 2 (50%) er ledig fra 21.02.21 og til juli/august (etter avtale), listestørrelse 900 pasienter. Det er også mulig å søke på begge vikariatene og da jobbe for to leger (50/50) i perioden 21.02.21-17.05.21.

Askerlegene AS er et veletablert og veldrevet legesenter med tre fastleger og to dyktige helsesekretærer som holder til i attraktive lokaler sentralt plassert i Asker sentrum med gangavstand til alle servicetilbud. Senteret har langsiktig leieavtale og det er inkludert parkeringsplass. Det er også mulighet for hjemmekontorløsning.

Senteret benytter i dag CGM Allmenn journalsystem og er tilknyttet Helsenett og har elektronisk meldingstjeneste med sykehus og hjemmesykepleien. Det er planlagt konvertering til Webmed i desember 2021.Vi bruker Medipay, Vipps og Izettle med mulighet for individuell løsning. Askerlegene er en moderne praksis med godt utrustet laboratorium og utstyr.

Asker og Bærum legevakt er driftet av Bærum kommune og ligger på Bærum sykehus. Vikar kan tilpliktes å ta del i legevakt,10 vakter per år, med mulighet for flere vakter hvis man ønsker det.

Per dags dato er det ikke tilknyttet kommunale oppgaver til stillingen.

Vikar er også forpliktet til å ta del i kollegiale fraværsordning ved Askerlegene.

Kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som lege
• Fullført turnus/LIS1
• Meget gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
• Søker må ha kjennskap til norsk helsevesen, erfaring fra allmennmedisin i Norge.
• Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov.
• Fortrinnsvis erfaring innen rus- og psykiatriomsorgen samt eldreomsorg.
• Det er en fordel med god kjennskap/nærhet til Asker kommune.


Personlige egenskaper
• Personlig egnethet vektlegges.
• Gode samarbeids-og kommunikasjonsevner, både med pasienter, kollegaer og hjelpepersonell.
• Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og evne til å jobbe selvstendig.
Søker må ha førerkort klasse B og egen bil til disposisjon.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Attesten må ikke være eldre enn 3 mnd.

Vennligst send søknad på mail sammen med CV og skriv om du er interessert i ett eller begge vikariater.
Søknadsfrist
15.01.2022

Kontaktinformasjon:

Vikariat 1:
Maria Fitje Hoffmann
Epost: drmariahoffmann@hotmail.com
Mobil: 920 18 430

Vikariat 2:
Agnes Holvik
Epost: agnesa1980@gmail.com
Mobil: 41821437
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Agnes Holvik
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 41821437
E-post: agnesa1980@gmail.com
Arbeidssted
Askerlegene AS
Hagaløkkveien 7
1383 ASKER