Kort om arbeidsgiver
Vi ønsker en overlege som tenker at hun/han er en sterk fagperson som er klar for nye oppgaver. Du har en tydelig faglig profil og ønsker å bidra til den videre oppbyggingen av Nordens største tverrfaglige smertesenter. Vi søker en som kan styrke vårt invasive tilbud innenfor behandling av langvarige smerter og behandling av inneliggende pasienter med utfordrende smertetilstander. Du vil inngå i vårt SCS-team (spinal cord stimulation). Det vil bli gitt grundig opplæring og veiledning.  

Avdeling for smertebehandling, poliklinikken, tilbyr tverrfaglig utredning og behandling til pasienter med langvarige smerter. Avdelingen har et bredt behandlingstilbud som inkluderer invasive teknikker, medikamentbehandling og tverrfaglig tilnærming med psykologiske behandlingstilbud og gruppebehandling. I avdelingen arbeider 12 overleger med forskjellige spesialiteter (anestesi, nevrologi, fysikalsk medisin, gynekologi), 5 psykologer, 12 spesialsykepleiere, 3 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut og helsesekretærer. Avdelingen er forskningsaktiv og har Regional kompetansetjeneste for behandling av langvarige smerter og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatiske smerter. Det er stor mulighet for å delta i avdelingens prosjekter og eventuelt egne forskningsprosjekter.

Arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig utredning, diagnostisering og behandling av langvarige smertetilstander
 • Operatør i vårt SCS team
 • Lege i smerteteam - tilsyn av inneliggende pasienter
 • Bidra med spesialistkompetanse innad i avdelingen/sykehuset/regionen
 • Veilede leger under spesialisering samt kollegaer og samarbeidspartnere
 • Undervisning
 • Øvrige spesialistoppgaver
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon og relevant spesialistgodkjenning, slik som anestesi, fysikalskmedisin eller nevrologi
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring fra lignende arbeid
 • Kunnskap, engasjement og overlegeerfaring med pasienter med akutt og langvarige smerter
 • Gode vurderingsevner inkludert erfaring med teamarbeid 
 • Motivasjon til å videreutvikle Avdeling for smertebehandling
 • Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Faglig engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel 
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Godt, utfordrende og engasjerende fagmiljø
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å spisse seg faglig  
 • Tverrfaglig forskningsaktivt miljø
 • Dagstilling, ingen vakter, fri helger og helligdager
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift  
Vi ønsker deg velkommen til et utviklingsorientert og engasjerende fagmiljø i vekst! 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Audun Stubhaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4790029432
Navn: Jonny Heimdahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4792203868
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4455663385
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO