Kort om arbeidsgiver
Karmøy kommune søker nå etter en målbevisst og engasjert kommuneoverlege. Stillingen er lokalisert i sentraladministrasjonen og rapporterer til stabssjef. Som kommuneoverlege vil du bli leder for avdeling for folkehelse, som består av medisinsk faglige rådgivere og rådgivere med ansvar innenfor folkehelse, miljørettet helsevern, SLT og frivillighet. Stillingen inngår også som en del av kommunens beredskapsledelse. 

Karmøy kommune skal utvikle et helsefremmende samfunn som fremmer livskvalitet, utjevner sosiale forskjeller, skaper gode oppvekst- og levekår, og gjør det lett å ta sunne valg. God helse skapes der liv leves; i hjemmet, på jobben, i barnehagen, på skolen, i lag og foreninger og i nærmiljøet. Som kommuneoverlege vil du i dette arbeidet være en viktig medisinskfaglig rådgiver for kommunen, og skal bidra til folkehelse blir ivaretatt i utvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Vi søker derfor etter deg som er engasjert, målbevisst og har et engasjement for samfunnsmedisin og folkehelse.

ANSVAR OG OPPGAVER:
Kommuneoverlegens ansvar og myndighet er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven § 5.5, Psykisk helsevernloven § 1 og Folkehelseloven § 27. Arbeidet skal ivareta samfunnsmedisinske oppgaver ut fra overordnet lovverk, kommunens delegasjon og strategiske mål.
 • Medisinsk faglig rådgiver for hele kommunen ut fra folkehelseloven, helse- og omsorgsloven og annet relevant lovverk og arbeidsgiverinstruks
 • Folkehelsearbeid, miljørettet helsevern og smittevern
 • Oversikt og analyse over helsetilstand. Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og hva som påvirker den
 • Delta i kommunens helsemessige beredskap
 • Hastekompetanse på kommunens vegne innen miljørettet helsevern, psykisk helsevern, smittevern og helsemessige beredskap ut fra lov og delegasjon
 • Oppfølging av fastleger iht. sentralt avtaleverk
 • Planlegging, utvikling og driftsoppgaver i tilknytning til ansvars- og arbeidsområdet
 • Bidra til god samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Kvalitetssikring og tilsyn, rådgiving i forbindelse med klagehåndtering
 • Oppgaver innen kartlegging, forskning, fagutvikling og undervisning

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJON:
 • Autorisasjon som lege.
 • Relevant videreutdanning/spesialisering; samfunnsmedisin, allmennlege eller tilsvarende. Søkere som ikke har spesialitet innen samfunnsmedisin må forplikte seg til å fullføre spesialisering etter tilsetting.
 • Relevant erfaring.
 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt.
 • Det stilles krav om politiattest.

PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Du evner å kombinere faglig ferdighet med helhetstenkning
 • Har interesse for kvalitetsutvikling og liker å arbeide i tverrfaglige grupper
 • God på å planlegge og strukturere egen hverdag
 • Kommuniserer godt med interne og eksterne aktører
 • Innehar gjennomføringsevne og er engasjert i nye utfordringer
Vi tilbyr en spennende og endringsvillig arbeidsplass i en stor organisasjon, med et viktig samfunnsoppdrag og godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt lønn etter avtale. Arbeidssted vil være på Rådhuset i Kopervik.

For mer informasjon, ta kontakt med stabssjef Øystein Daviknes Hagerup, tlf. + 47 402 18 401. Du kan eventuelt ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Lisa Røgelstad, tlf. +47 466 51 199 eller rådgiver research Marita Stakkestad Hanstveit, telefon  +47 452 53 909.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 10. januar 2022. Søknader behandles fortløpende. 
Tiltredelse: Etter nærmere avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lisa Røgelstad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 466 51 199
E-post: lro@hamnoy.no
Navn: Marita Stakkestad Hanstveit
Tittel: Research & analyse
Telefon: 452 53 909
E-post: msh@hamnoy.no
Arbeidssted
Kopervik
Statsråd Vinjes gate 25
4250 KOPERVIK