Kort om arbeidsgiver
Senter for kreftbehandling søker etter spesialist i onkologi med interesse for lokalsykehus.

Siden 1. mars 2020 har Diakonhjemmet sykehus gjennom en gradvis innfasing fått overført ansvaret for medikamentell kreftbehandling for pasienter bosatt i våre tre bydeler. Dette er behandling som tidligere ble gitt ved Oslo universitetssykehus.  Sykehuset har også fått et økt ansvar innenfor palliasjon.

Klinikk for medisin er en ikke seksjonert klinikk med 80 senger fordelt på 3 sengeposter. Intensivavdelingen deles med øvrige avdelinger på sykehuset. Klinikken dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og endokrinologi.  Klinikken har per i dag to hematologer og to overleger innen palliativ medisin som også er spesialister i onkologi. Klinikken er godkjent som utdanningsavdeling innen øvrige medisinsk spesialiteter.

Senter for kreftbehandling som administrativt er organisert under Klinikk for medisin har pr. i dag 4 overlegestillinger i onkologi. Det legges vekt på helhetlige og strømlinjeformede pasientforløp med tett samarbeid mellom poliklinikk, kreftsenteret, palliativ enhet, sengepostene og øvrige samarbeidende avdelinger som røntgen og laboratoriet. 

Kvalifikasjoner
Søker må ha solid faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Erfaring innen medikamentell onkologi og palliasjon vektlegges. Du må ha en interesse for å være med å utforme det fremtidige krefttilbudet ved Diakonhjemmet sykehus. Søker må beherske et av de skandinaviske språk. 

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
Vi legger vekt på faglig engasjement samt personlige egenskaper som godt humør,  gode samarbeidsrutiner, fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere.
Du må ha interesse for å arbeide i tverrfaglige team. 

Vi tilbyr
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser.
  • Muligheten til å være med å bygge opp gode og moderne behandlingslinjer innen medikamentell onkologi. 
  • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Thomas Svendesen
Tittel: Avdelingsleder for leger ved Klinikk for Medisin
Telefon: 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO