Kort om arbeidsgiver
Barne- og ungdompykiatrisk avdeling (BUP) er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag. Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Avdelingen består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Avdelingen har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.
 
Det lyses ut 3 faste100 % stillinger for LIS (lege i spesialisering) ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, oppstart så snart som mulig.

Stillinger ledig ved:
BUP poliklinikk Rosten
BUP poliklinikk Nidarø
BUP poliklinikk Klostergata

De bes spesifisere hvilken seksjon det søkes til ved søknad. Ved interne opprykk vil det bli mulighet for andre ledige vikariater.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser, i samarbeid med deres familier og i hht gjeldende lover og retningslinjer.
 • Delta i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Delta i klinikkens vaktsystem.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram.
Kvalifikasjoner
 • Fullført medisinstudium og turnustjeneste.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Interesse for psykiatri og barn.
 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri eller barneklinikken.
Personlige egenskaper
 • Interesse for fagfeltet og for arbeid med barn, unge og familier.
 • God evne til kommunikasjon.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og til reisevirksomhet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det må fremlegges politiattest ved ansettelse
Vi tilbyr
 • Et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og respekt.
 • Høyt faglig nivå.
 • Introduksjon i faget ved oppstart, se også offentlig utdanningsplan som beskriver hele spesialistløpet https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/lege-i-spesialisering-lis-i-spesialiteten-barne-og-ungdomspsykiatri
 • Gode muligheter for faglig utvikling med:
  4 timer fordypning i uken
  Ukentlige legemøter med internundervisning sammen med LIS og overleger
  Faste regionale samlinger med andre LiS i Midt-Norge
  Spennende arbeidsoppgaver, både legespesifikke, men også egne terapier mm. Meget varierte arbeidsoppgaver og problemstillinger
  Tverrfaglig jobbing med psykologer, familieterapeuter/sosionomer og pedagoger
  God vaktbelastning (pr utlysning 14-delt…) hvor man har passive vakter etter rapport ved sengepostene.
 • LIS får ofte spesialisering innen tilnærmet normert tid.
 • Spesialiseringen er variert da man både skal jobbe i poliklinikk, sengepost (Akuttenheten eller Utredning- og behandlingsenhet), somatisk barneavdeling og VOP. 
 • 2 timer veiledning med overlege i uken (både klinisk veiledning og terapiveiledning).
 • 1 time trening pr. uke i arbeidstiden.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sigurd Hegstad
Tittel: Personalrådgiver
Telefon: (+47) 72 82 27 35 / 924 99 599
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspyskiatrisk avdeling
7030 TRONDHEIM