Kort om arbeidsgiver

Er du faglig engasjert, interessert og nysgjerrig og ønsker deg en spennende arbeidshverdag?

Bli en del av vårt hyggelige og pulserende kollegiale miljø! 

Akuttpsykiatrisk avdeling er en del av Divisjon for psykisk helsevern
ved Akershus universitetssykehus. Avdelingen består av akuttpsykiatrisk mottak,
fem sengeseksjoner, seksjon for behandlere, ECT poliklinikk, og konsultasjons-
og liasonenhet med egen psykosomatisk poliklinikk. Avdelingen gir
akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og
samarbeider tett med de andre avdelingene på sykehuset og kommuner/bydeler i
opptaksområdet.

Behandlergruppen ved avdelingen består av 15 spesialister i voksenpsykiatri, 6
psykologspesialister,15 LIS-3 og 6 LIS-1. Vi søker nå etter to
dyktige kollegaer med gode samarbeidsevner som trives med akuttpsykiatrisk
arbeid. Det er etablert egen veiledning og fadder ordning for leger i
avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen, med diagnostisering, vurdering og behandling av pasienter
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen gjennom veiledning og undervisning
 • Faglig ansvar for vedtak ihht Psykisk helsevernloven
 • Bidra til videreutvikling av avdelingen
 • Stillingen inngår i 15-delt-bakvaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen, med diagnostisering, vurdering og behandling av pasienter
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen gjennom veiledning og undervisning
 • Faglig ansvar for vedtak ihht Psykisk helsevernloven
 • Bidra til videreutvikling av avdelingen
 • Stillingen inngår i 15-delt-bakvaktordning 

Personlige egenskaper

 • Klinisk spesialistarbeid i samarbeid med resten av teamet på seksjonen, med diagnostisering, vurdering og behandling av pasienter
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen og avdelingen gjennom veiledning og undervisning
 • Faglig ansvar for vedtak ihht Psykisk helsevernloven
 • Bidra til videreutvikling av avdelingen
 • Stillingen inngår i 15-delt-bakvaktordning 

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling
 • Engasjerende og hyggelig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet med kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Olga Dreessen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97664005
E-post: olga.dreessen@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt behandlerfunksjoner og fag
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen