Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver:
 • Klinisk praksis på eiga liste, samt kollegeal fråværsdekning 
 • Dette er ein ny heimel og listetaket vil ein kunne bli samd om, men maks 1000.
 • Offentlige legeoppgåver vil bli tilplikta med inntil 7,5 time pr veke etter nærare avtale
  med kollegar og kommunen. Men om ønskjeleg kan ein auke dette i dialog med den nye legen
 • Sula kommune inngår i interkommunal legevakt på kveld, natt og helg, denne held til
  like ved Ålesund sjukehus, legane deltar i vaktordninga.
 • Kommunen har organisert daglegevakt, vaktbelastninga blir fordelt på alle legane
  i kommunen.
Kvalifikasjoner:
 • Søkjar må ha norsk autorisasjon.
 • Spesialist i allmennmedisin eller klar til å starte spesialisering LIS 3. Del 1 av utdanningsløpet, eller tilsvarande, må vere gjennomført og godkjent.
 • Andre relevante faglige kvalifikasjonar og relevant erfaring vil kunne bli vurdert, sett i lys av den totale kompetansen blant fastlegane i kommunen.
 • Må beherske norsk språk, godt både munnleg og skriftlig
 • Må ha sertifikat klasse B og kunne disponere bil.
Personlege eigenskapar:
Det vil bli lagt vekt på personlige eigenskapar og gode samarbeidsevne i tillegg til faglege kvalifikasjonar.

Ein oppfordrar kvinner til å søkje. Kommunen har overvekt av mannlige fastlegar i kommunen, og ønskjer om mulig ei utjamning av dette.

Vi tilbyr:
 • Kommunen vil legge til rette for spesialisering i allmennmedisin, LIS 3
 • Tildeling av heimel og overtaking av praksis skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover og avtaleverk.
 • Godt samarbeid mellom fastlegane og administrasjonen i kommunen.
 • Godt tverrfaglig samarbeid med dei andre tenestene i kommunen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sula kommune
Kontaktpersoner
Navn: Grethe G. Øen
Tittel: Leiar ved helseavdelinga
Telefon: 70 19 91 60
E-post: grethe.oen@sula.kommune.no
Navn: Øystein Mjelde Aasen
Tittel: Fastlege og HTV
Telefon: 70199160
E-post: Oystein.Mjelde.Aasen@sula.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kommunelegekontoret i Sula
Stadsnesvegen 9b
6030 LANGEVÅG