Ledig fastlegehjemmel/ALIS næring ved Veavågen legesenter.
Dette er 4. gangs utlysing. Hjemmelen er ledig og driftes av vikar. Overtakelse etter avtale.

Veavågen legesenter har 3 fastleger, den ene hjemmelen er nå ledig. Det er rutinert hjelpepersonell; både sykepleier og helsesekretærer, totalt 2,7 årsverk. Det brukes CGM journalsystem og Pasientsky for timebestilling og e-konsultasjoner. Lokalene leies av kommunen og er lyse, velutstyrte og lett tilgjengelige. Det er gode inntjeningsmuligheter i hjemmelen som har 1000 pasienter på listen.

Betingelser for overtagelse av praksisen avtales med hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler og retningslinjer fra Dnlf/KS. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap med øvrige leger og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver
Følge opp egne listepasienter. Betjene øyeblikkelig hjelp for kolleger ved fravær og i ferier. Delta i drift ved legekontor, oppgaver rullerer/fordeles etter ønsker og interesser.

Den som tildeles hjemmelen må i tillegg ta del i legevakt ved Karmøy legevakt. I tillegg kan det pålegges offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
· Norsk autorisasjon som lege
· Gjennomført turnustjeneste/LIS 1
· Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin (ALIS)
· Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
· Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
· Gode samarbeidsevner
· Personlig egnethet
· Evne til strukturert og selvstendig arbeid

Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Karmøy kommune? Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Karmøy kommune er organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell

.Dersom du starter eller allerede er startet i spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Karmøy kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon vil skje på legekontoret og ved fastleger i kommunen.

For å støtte opp om spesialiseringsløpet som ALIS søker kommunen om tilskudd fra Helsedirektoratet om å inngå ALIS utdanningsavtale mellom deg og kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på 240 000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. Med forbehold om forlengelse av ordningen kan det gis tilskudd til ALIS-avtale med deg i inntil fire år.

Karmøy kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i Karmøy kommune.

For mer informasjon:
Aslaug Irene Skjold, helsesjef, tlf: 52 85 73 56 / 97 17 98 58, e-post: ais@karmoy.kommune.no

Sonata Kerse, avtroppende fastlege/hjemmelsinnehaver, tlf: 411 80 775 e-post: sonatajasmontaite@gmail.com

Det må oppgis minst 2 referanse
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktperson
Navn: Aslaug Irene Skjold
Tittel: Helsesjef
Telefon: 97179858
E-post: ais@karmoy.kommune.no
Arbeidssted
Vedavågen Legesenter
Munkajordvegen 2
4276 VEAVÅGEN