Kort om arbeidsgiver

Seksjon BUP Oslo Nord, enhet Sagene har fått tilført ekstra midler og søker nå etter 2 spesialister i barne- og ungdomspsykiatri med tiltredelse januar 2022, eller etter avtale. Vi arbeider aktivt med egen organisasjon og hvordan den skal se ut i fremtiden. Som nyansatt overlge vil du møte spennende utfordriinger og bidra i den kontinuerlige kompetanseutviklingen ved enheten. 

BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykiskhelse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene BUP Bjerke, BUP Nordre Aker, BUP Sagene og Enhet Ambulante tjenester. Poliklinikken ligger vakkert til øverst i Nydalen.

Opptaksområdet i bydel Sagene har har en total barnebefolkning på ca 6500  barn. Seksjonen gir tilbud om bredspektret utredning, diagnostisering og behandling for barn og unge fra 0-18 år. Det er flere spesialteam bl.a. for familieterapi, sped- og Alle relevante profesjoner er representert. Det er syv kontorfaglige stillinger som gir god leder- og behandlerstøtte.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor spesialisthelsetjeneste psykisk helse barn og unge
 • Mulighet for deltakelse i matriseteam (spesialteam)
 • Samarbeid med førstelinjehelsetjeneste, skoler og bydel
 • Søker må være positiv til veiledningsansvar overfor studenter og LIS-lege

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist, fortrinnsvis innen barne- og ungdomspsykiatri
 • Søkere som er nært opp til fullført spesialisering kan også være aktuelle
 • Bred generalisterfaring fra poliklinisk arbeid
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer, fortrinnsvis DIPS

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du har evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Du har gode ferdigheter i organisering av eget arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Stimulerende og godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet til påvirkning og utvikling av enhet og seksjon
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Atle Moe
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99413119
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Sagene 
Gjerdrums vei 21
0484 Oslo