Dersom du ønsker å forsøke deg innen allmennmedisin, uten å påta deg full fastlegeliste med dertil følgende ansvar og forpliktelser er deleliste et alternativ før du velger fremtidig retning. Vi har ledig deleliste ved Legesenter sør lokalisert i søre bydel. Legesenteret er godt etablert med et kollegie på tre erfarne leger sammen med dyktig hjelpepersonell. Det er kort veg til butikker og kollektivtransport. Hjemmelen som skal deles har listetak på 1600 pas. Som alternativ er det mulighet for å inngå avtale om vikariat i deler av hjemmelen. Kontaktperson Marianne van Sighem Svindland, tlf. 93218232  
Søknadsfrist: 31.12.21 men søknader vurderes fortløpende

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attestert sendes: postmottak@haugesund.kommune.no

Merk søknaden: att. helsesjef «Deleliste –sør»
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 913 82 501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 52744128
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: att. helsesjef «Deleliste –sør»
Send søknad på mail
Arbeidssted
Austmannavegen 11
5537 HAUGESUND