En av våre fastleger skal ha fødsels/barselpermisjon og vi trenger derfor vikar fra 01.02.22. Hjemmelen er tilknyttet Rossabø legesenter i legefellesskap sammen med 4 fastleger, nye , moderne lokaler, gode parkeringsforhold og tilgang på kollektivtransport. Vikariatet er en gylden mulighet for deg somønske å prøve deg som fastlege uten forpliktende binding ut over vikariatets varighet – ett år. For nærmere informasjon kontakt hjemmelsinnehaver Veronica Iversen Tøgersen tlf. 46782587  eller ta kontakt med:  
Søknadsfrist: 31.12.21 men søknader vurderes fortløpende

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attestert sendes: postmottak@haugesund.kommune.no

Merk søknaden: att. helsesjef «Vikariat-Rossabø»
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Haugesund kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tone B. Steinsvåg
Tittel: Helsesjef
Telefon: 913 82 501
E-post: tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no
Navn: Jostein Helgeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 52744128
E-post: jostein.helgeland@haugesund.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: att. helsesjef «Vikariat-Rossabø»
Send søknad på mail
Arbeidssted
Spannavegen 152
5535 HAUGESUND