Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand har alle grenspesialiteter og høy egendekningsgrad. I tillegg til indremedisinske grener har vi egen seksjon for revmatologi/immunologi og hudlege. Det er kardiologisk og generell indremedisinsk bakvakt, hhv 7- og 18-delt, samt beredskapsvakt for akutt gastroenterologi ("blødningsvakt") og dialyse. Lege i spesialisering deltar i tilstedevakt med 2 vaktgående leger i tillegg til LiS1. Vaktlagene har henholdsvis 14- og 11-delt arbeidsplan.

Vi har ledig 1 x 100 % fast stilling for overlege i endokrinologi. Tiltredelse etter avtale.

Vi søker etter spesialist i endokrinologi. Vi ønsker å knytte til oss en faglig oppdatert kollega med gode samarbeidsevner. Akademiske meritter eller ønske om forskning teller positivt.

Avdelingen har 3 faste overlegestillinger innen endokrinologi. Faget disponerer senger på indremedisinsk seksjon hvor også hematologisk, gastroenterologisk og nefrologisk seksjon har senger. Endokrinologisk poliklinikk har ca. 4000 konsultasjoner årlig. Det er både legedrevet og sykepleierdrevet poliklinikk. Miljøet i seksjonen er godt, preget av stabil lege- og sykepleierdekning over tid.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialistgodkjenning som endokrinolog, eller påbegynt LiS 3-løp innen endokrinologi.
  • Må beherske norsk på høyt nivå, skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

  • Godt kollegialt samhold og høye faglig ambisjoner.
  • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Thor Kristian Støle
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 907 69 079
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand