Kort om arbeidsgiver

Les mer om Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder på vår internettside her.

Som overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk er man del av et større kollegiet med overleger og LIS leger i DPS Østre Agder. Det er et godt arbeidsmiljø, selv om dagene er travle. I de allmenpsykiatriske poliklinikkene samarbeider man med gode og engasjerte kollegaer om utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser. Man er del av et team med psykologspesialister, psykologer og spesialsykepleiere. Medarbeidere oppfordres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning. DPS Østre Agder er også et utdanningssted for leger i spesialisering. 

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som overlege/psykiater i poliklinikken i Grimstad

Midt mellom Arendal og Kristiansand finner du Grimstad, en sjarmerende sørlandsperle med hvite trehus, smale gater og smug. Byen har et levende kulturliv, med spennende atelier og flere nisjebutikker med eget verksted i sentrum. Grimstad by med sine ca. 14.000 innbyggere er en del av Sørlandet, som er en populær landsdel om sommeren med flest soltimer i Norge og deilige temperaturer. Byen har en flott skjærgård og mange idylliske turområder, i tillegg til å være en universitetsby med Campus Grimstad i tilknytning til Sørlandets Teknologipark i Grimstad, med 3500 studenter.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Kun søknader registrert elektronisk vil bli vurdert.  

Arbeidsoppgaver

 • Vurderinger, utredning/diagnostisering og behandling individuelt eller i grupper.
 • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
 • Medisinskfaglig bistand til psykologer og spesialsykepleiere i teamet er en viktig oppgave.
 • Samhandle og samarbeide godt internt og eksternt med samarbeidspartnere 
 • Vi vektlegger internt samarbeid og evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Veiledning av LIS-kandidater og andre medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri. Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet oppfordres til å søke da de også vil komme i betraktning.
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid
 • Beherske skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til norsk lov- og regelverk

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Lønnet studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Annette Lilletvedt
Tittel: Konstituert enhetsleder/psykologspesialist
Telefon: 90036718
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder, allmennpsykiatrisk poliklinikk i Grimstad
Bark Silasvei 7
4876 Grimstad