Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang og det er kommunen som står ansvarlig for drift av legekontoret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, dvs. legene har en "null-avtale" med kommunen. Vi har for tiden  5 fastleger, 1 turnuslege og 4,6 stillingshjemler for hjelpepersonell ved legekontoret. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt og har egen sykehjemslege.

Ringebu kommune har opprettet ny fastlegehjemmel med tiltredelse etter avtale. Det vil bli overført pasienter fra andre fastlegelister som en startliste. 
 
Vi søker etter en lege med god faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Det legges stor vekt på personlig egnethet og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
Informasjon om stillingen kan gis av tjenesteleder Berit Aarnes tlf. 93402311 eller e-post bea@ringebu.kommune.no  Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen tlf.61283910 eller e-post per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no  

Søknadsfrist  10.01.2022.

Søknaden merkes med saksnr. : 21/3860

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §20. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringebu kommune
Kontaktpersoner
Navn: Berit Aarnes
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 93402311
E-post: bea@ringebu.kommune.no
Navn: Per Ove Hagestuen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 61283910
E-post: per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 21/3860
Arbeidssted
Trimvegen 1
2634 FÅVANG