Kort om arbeidsgiver
Vi søker akkurat deg som er
 • omsorgsfull
 • raus
 • engasjert
 • lojal
og har
 • humor/livsglede
 • mot
 
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Jobb i en spennende og fremtidsrettet virksomhet
 • Gode muligheter for kompetanse og personlig utvikling
 • Muligheter for medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • Øvelser, kurs og kompetanseheving
 • Treningsrom
 • Mulighet for overnatting på huset etter avtale, ved pendling og overgangsvakter(legevakt)
 • Lønn etter avtale
 
Hvem er vi?
 • Tinneberget legesenter er samlokalisert med Notodden interkommunale legevakt og har 11 fastleger, en turnuslege, 23 sykepleiere og legesekretærer
 • Legesenteret bruker SystemX og Pasientsky som journal og timebestilling system
 • Sykepleieren arbeider på tvers av legesenter og legevakt
 • Legesenter har reisevaksinasjon vaksinasjon, Lar behandling, sykepleier/sekretær og lege, som har egen timebok og oppfølging for sårpasienter, og egen diabetes sykepleier
 • Sentret har ultralydapparat både stasjonær og håndholdt
 • Eget gyn.rom og akuttrom med LP 15 monitor/defibrillator som ambulansetjenesten
 • Store kontorer og mulighet for påvirkning av innredning
 • Ambulansestasjon vegg i vegg
 • Vi er uredde og det er kort vei fra ide til handling
 • Vi har fokus på verdiarbeid og våre verdier er omsorg, humor/livsglede, lojalitet, engasjement, mot og raushet
 • Verdiene preger både vårt møte med pasienter og vårt arbeidsmiljø
 
Vår visjon er å bli fremtidens legesenter og legevakt
Vi trenger nettopp deg som er motivert og har lyst til å være med å realisere denne visjonen.
 
Arbeidsoppgaver
Fastlegepraksis etter gjeldende avtaleverk. 
Delta i kommunens legevakt, som er et interkommunalt samarbeid med kommunene Bø, Sauherad, Seljord, Kviteseid og Hjartdal med bemannet legevaktsentral på Notodden. Det er 32 fastleger som deltar i legevaktordningen.
 
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen er en fordel
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, nivå C1
 • Kjennskap til norsk lov- og regelverk innenfor helsesektoren er en forutsetning
 • Primært søkes spesialist i allmennmedisin eller lege som er i gang med denne spesialiseringen
 • Ved tildeling av stilling, vil det legges vekt på faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Søker må ha førerkort kl. B og kunne stille bil til disposisjon
 • I tråd med bestemmelser i Helsepersonellovens §20, vil det bli krevd politiattest
 
Lønnsvilkår
Lønn etter avtale.
 
Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk. Benytt linken i annonsen.
Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Notodden kommune
Tinneberget legesenter
Kontaktperson
Navn: Ingrid Smeland
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97053462
E-post: ingrid.smeland@notodden.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tinneberget legesenter og Notodden interkommunale legevakt
Tinnegrendvegen 5
3683 NOTODDEN