Bydel Nordre Aker utlyser ledig deleliste i fastlegehjemmel tilknyttet Frysja legekontor DA. Bydelen har totalt 55 fastlegehjemler fordelt på 12 legesentre, inkludert SiO Helse.

Frysja legekontor DA er et veldrevet legesenter med fem fastleger, hvorav to er i deleliste, og LIS-1 lege. Legekontoret har fire stabile, dyktige helsesekretærer i totalt 3,2 årsverk. Godt faglig og sosialt miljø. Pridok journalsystem, knyttet opp mot helsenorge.no. Godt utstyrt laboratoriet med EKG, 24 t BT og spirometri. Listestørrelse er 1000 per i dag, men er planlagt økt til 1200 ved inngåelse av delelisteavtale. Pasienttilgangen er god.

Legene er selvstendig næringsdrivende, organisert i DA. Den som tildeles delelistehjemmelen forplikter seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene. Legekontoret er lokalisert i samme bygg som et stort fysikalsk institutt. Godt samarbeid med andre faggrupper. Hjemmelshaver er Tove Borgen. Ønsket oppstart av deleliste er så snart som mulig. Overtakelse av hele hjemmelen innen 1.1.2025.

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver
 • Fastlege med ansvar for listeinnbyggere
 • Pliktig deltakelse i Oslo kommunes legevakttjeneste
 • Allmennmedisinske offentlige oppgaver, f.eks. helsestasjon, skolehelsetjeneste og arbeid med prioriterte pasientgrupper, kan tilpliktes med inntil 7,5 timer per uke
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege (HPR-nummer oppgis i søknad)
 • Gjennomført LIS1-tjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist eller spesialistkandidat i allmennmedisin
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis, herunder drift av legepraksis, vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, motivasjon og læringsvilje
 • Fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet – både selvstendig og i fellesskap med kolleger
 • Interesse for organisering av fastlegepraksis i samsvar med relevant lov- og avtaleverk samt kvalitetskrav til fastlegetjenesten
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale som deleliste i henhold til Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen samt fastlegeforskriften
Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om Bydel Nordre Aker 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Tove Borgen
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 412 23 212
E-post: t.borgen@vikenfiber.no
Navn: Tom B. Sundar
Tittel: bydelsoverlege/avdelingsdirektør
Telefon: 454 84 047
E-post: tom.sundar@bna.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Frysja legekontor DA
Kjelsåsveien 160
0491 OSLO