Heistad Legekontor er et veletablert legesenter som ligger i Porsgrunn kommune i nedre Telemark. Vi har en befolkning på 36 000 innbyggere, med 40 fastlegehjemler fordelt på 8 legekontorer, og egen legevakt hele døgnet som bemannes av 3  kommunalt ansatte leger samt fastlegene. Vaktbelastning ved legevakten er lav.

Legekontoret har 11 fastleger og én LIS 1 lege.

Stillingen er 60 % som fastlege, dele - liste med en erfaren lege som jobber 40%.  Hvis ønskelig kan stillingen kombineres med kommunale oppgaver i 40%. Det er mulighet for kommunal lønn i hele stillingen eller næringsdrivende i 60% og kommunal lønn i 40 %.

Oppstart fra 07.03.2022. Varighet: 1 år

Nåværende listelengde er 824 pasienter.

Betingelser for deling av praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler.

Arbeidsoppgaver

 • Fastlege og kommunale oppgaver 
 • Kommunen har intensjon om at alle fastlegene i kommunen skal være spesialister i allmennmedisin eller være i utdanningsløp for å bli det.
 • Legene må delta i kommunal legevakt og påregne offentlig allmennmedisinsk legearbeid.

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført LIS 1 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse
 • Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Dyktige kolleger
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kai Heier
Tittel: Lege, nåværende praksisinnehaver
Telefon: 90046402
E-post: kai.heier@heistad-legekontor.no
Navn: Mona Johnsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 97106844
E-post: mona.johnsen@porsgrunn.kommune.no
Navn: Jan-Arne Hunnestad
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 922 82 025
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Heistad legekontor - Porsgrunn Kommune 
Gamle Breviksvei 110
3940 Porsgrunn