Kort om arbeidsgiver
Fast 100 % fra 01.02.22.
Alta Kommune har 3,4 legestillinger til tilsyn og oppfølging av pasientene ved sykehjemmene i vår kommune.  Stillingene er organisert under virksomhetsleder for Legetjenesten. Stillingen som nå lyses ut har arbeidssted Alta omsorgssenter og vil ved oppstartstidspunktet ha 95 langtids- og 36 korttidspasienter fordelt på 6 avdelinger.  (totalt 132 pasienter).

Alta Omsorgssenter åpnet januar 2021. Hovedandelen av sykehjemspasientene vil ha sykehjemsplassen sin ved Omsorgssenteret.

En av våre sykehjemsleger har fått LIS1 tjeneste fra 15.02.22 og denne stilling blir vakant.  Hos oss vil du/dere være med å utvikle sykehjemstjenesten med plasser tilrettelagt for personer med demens, somatiske langtidsplasser og korttidsplasser for rehabilitering og avlastning. Videre vil vi ha plasser til ØHD og lindring fra januar 2022. Vi har et godt arbeidsmiljø og kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling. Vi ønsker deg som søker, fordi du har gode samarbeidsevner, engasjement for sykehjemsmedisin og vil være med oss å utvikle tjenesten videre i tett samarbeid med Sykehjemsoverlege, virksomhetsleder for sykehjem og virksomhetsleder for rehabilitering og mestring. 

Arbeidsoppgaver
 • Kurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienter.
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid i sykehjemmet
 • Systemarbeid innen demensomsorg. Utvikle koordinerte tjenester for den demenssyke (det gode pasientforløp)
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kollegaer, medisinstudenter og LIS1 leger
 • Internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege med gjennomført LIS1. Lege uten LIS1 kan vurderes for midlertidig tilsetting eller vikariat
 • Spesialist i allmennmedisin, geriatri eller tilsvarende, eventuelt påbegynt spesialisering innen allmennmedisin
 • Interesse for geriatri og demensomsorg
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Behersker de vanligste IKT verktøy
 • Referanser fra tidligere relevant arbeid
Personlige egenskaper
 • Engasjert og interessert i å arbeide med eldre mennesker
 • Målrettet og strukturert
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Pasienten og pårørende i sentrum. «Hva er viktig for deg?»
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team 
Vi tilbyr
 • Du er med på å utforme tjenesten og stillingen
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Veiledning av spesialist i allmennmedisin
 • Vi tilrettelegger for spesialiseringsløp (ALIS)
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Mulighet for å delta i legevakt og/eller ta beredskapsvakter for ØHD
 • Arbeidstid dag
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.
Tiltredelse 01.02.22 eller etter avtale.
Kommunen kan hjelpe til med å skaffe utleiebolig.

Alta Kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- eller formidlingsbyrå, og andre alternative annonsører. 
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tom Kenneth Johansen
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 476 68 694
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 78 45 54 17 / 917 50 865
Arbeidssted
Alta Omsorgssenter
Follumsvei
9510 ALTA
Søk på stillingen