Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel i Lier kommune

Det er ledig en fastlegehjemmel i Lier kommune ved Nøste legekontor. https://nostelegekontor.no/
Tiltredelse ønsket fra 1 mars 2022

På Nøste Legekontor er vi tre erfarne og hyggelige kolleger hvorav to er spesialister i allmennmedisin og en er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Det er en «åpen dør» policy for kollegial hjelp og vi holder et meget høyt faglig standard, som gjenspeiles godt i meget fornøyde pasientpopulasjon. Vi er et ungt og dynamisk miljø som er opptatt både av å yte sitt beste til våre pasienter samt å ha trygge og gode økonomiske rammer og betingelser for en bærekraftig fastlegepraksis.

Nøste legekontor ligger ved Nøste Bo- og omsorgssenter, nær grense til Drammen kommune. Senteret har 4 legehjemler. Listestørrelse fra 1000 til 1300, samtlige av listene er fulltegnet. Kontoret har gode lokaliteter og innehar utstyr som er vanlig ved et moderne legekontor, inkl EKG og spirometri. Senteret har pt pilotfunksjon for EPJ systemet Pridok.
Legesenteret er organisert som AS.

Det forventes at ny lege tegner internavtale med kolleger i senteret. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret samt overdragelse av utstyr og goodwill. Hjemmelen er for tiden tilknyttet privat næringsdrift. Dersom ny hjemmelshaver ønsker endring i hjemmel må dette gjøres etter overdragelse av hjemmel fra avtroppende lege er fullført. Dette i henhold til Rammeavtalen ASA4310.

Arbeidsoppgaver
Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen. Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen i henhold til gjeldene lovverk. 
Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).

Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning og inneha norsk autorisasjon med full refusjonsrett.
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Samarbeidende leges preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Lier kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for LiS i allmennmedisin i henhold til ny spesialiseringsordning. Kommunen er i prosess med å se på muligheten for ALIS-avtaler til leger i ny spesialiseringsordning. 
 
Ved spørsmål knyttet til stillingen kan du kontakte:

Avtroppende hjemmelshaver Spesialist i allmennmedisin Dorota Thune Iversen dorothune@icloud.com
Spørsmål om hjemmelen og drift.

Gjenværende kollegaer representert ved Spesialist i allmennmedisin Ewa Spasowska. Send sms med navn til 46647170 så ringer hun opp.

Spørsmål om fremtidig samarbeid og organisering
Kommuneoverlege
Ingrid Bjerring kommuneoverlegen@lier.kommune.no
Spørsmål om kommunen, fastlegeordningen og ALIS-avtaler 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41907666
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestsideveien 2
3401 LIER
Søk på stillingen