Bardu kommune har ledig 2 fastlegestillinger med oppstart fra 01.07.2022. Bardu kommune er en kommune med ca 4000 innbyggere. Kommunesenteret er Setermoen med gangavstand til alle fasiliteter. Ingen kostnad ved overtagelse av praksis. Det vil være mulig med fastlønnsavtale.
Listestørrelse er på 800 og 700. Stillingene er tillagt 40 % kommunale oppgaver. Kommunen dekker flytteutgifter og er behjelpelig med barnehageplass og bolig. Søknad med CV skal registreres elektronisk via Bardu
kommunes hjemmesider. Her finner du fullstendig utlysningstekst.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bardu kommune
Bardu legekontor
Kontaktperson
Navn: Anne Hensrud
Tittel: Kommunelege
Telefon: 90246977
E-post: anne.hensrud@bardu.kommune.no
Arbeidssted
Setermoen
Fogd Holmboes gate 56
9360 BARDU
Søk på stillingen