Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin.
Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra hele landet.

Avdeling for medisinsk genetikk (AMG) har ansvaret for de medisinsk-genetiske servicefunksjonene i Helse-Midt Norge (et befolkningsgrunnlag
på ca 700 000) både når det gjelder poliklinikk og laboratorievirksomhet. Avdelingen
omfatter Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk, Seksjon medisin og Seksjon
for medisinsk genetisk laboratorium. Legene er organisert i Seksjon medisin,
men arbeider tett med de andre seksjonene. AMG er en veletablert avdeling med
omtrent 40 ansatte, derav 4 overleger og 2 leger i spesialisering. Avdelingens
poliklinikk håndterer alle typer genetiske problemstillinger. Laboratoriet har
fra tidligere hatt hovedfokus på arvelig kreft, men er i nå ferd med å utvide analysetilbudet til langt flere indikasjoner – dette som del av
økt satsning og utvidelse av avdelingen som er planlagt for de neste årene.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i overordnet legearbeid, inkludert supervisjon og veiledning av leger i spesialisering
 • Medisinsk genetisk utredning og veiledning av pasienter og deres familier i poliklinikk
 • Legearbeid opp mot laboratorieseksjonen
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid rundt enkeltpasienter og spesielle pasientgrupper
 • Delta i avdelingens utviklingsarbeid for å etablere bredere genetiske analyser ved eget laboratorium.
 • Undervisning og veiledning av annet helsepersonell
 • Deltagelse i omstillingen inn i nytt elektronisk journalsystem - Helseplattformen

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en lege som er spesialist i medisinsk genetikk og kan gå rett inn i det kliniske overlegearbeidet ved avdelingen
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • PhD er en fordel, særlig om den er innenfor relevant felt

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en faglig dyktig kollega som er innsatsvillig, selvstendig og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode bank, forsikring og pensjonsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Rune Østern
Tittel: Seksjonsleder - Medisinsk seksjon
Telefon: 72836370
E-post: Rune.Ostern@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for medisinsk genetikk
Prinsesse Kristinas gate 5
7030 Trondheim
Søk på stillingen