Kort om arbeidsgiver

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med ca. 150.000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. DPS `et har følgende seksjoner: Seksjon for rus og psykosebehandling, Allmennpsykiatrisk seksjon, og Seksjon for døgnbehandling. Døgnseksjonen består av tre enheter med totalt 30 sengeplasser. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud.

Vi søker en dyktig og engasjert overlege til Akuttenheten. Enheten ble etablert i 2006 og tilhører fra 01.10.21 Seksjon for psykose og rusbehandling, som også består av en Psykosepoliklinikk med et TIPS-team og tre FACT-team. Akuttenheten består av 1 overlege, 1 lege i spesialisering, 1 psykologspesialist, 1 psykolog, 1 psykiatrisk sykepleier 1 sosionom og enhetsleder. Enhetens kjerneoppgave er prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingstilbud og kortvarig oppfølging og behandling. Enheten har noe ambulant virksomhet. Akuttenheten samarbeider med pårørende, fastleger, bydeler, Akuttpsykiatrisk avdeling,  andre enheter i klinikk/DPS samt andre aktører. Enheten har åpent alle hverdager fra kl. 08.00-15.30.

Stillingen er 1 års vikariat, med mulighet for forlengelse.

      
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i enhetens oppdrag og gi tilbud om akutt psykiatrisk hjelp i DPS sitt opptaksområde
 • Prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingsbehov
 • Kortvarig individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Noe ambulant virksomhet
 • Medisinskfaglig ansvar for medikamentell behandling av pasienter under behandlingsperioden
 • Ustrakt nettverkssamarbeid og aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Veiledning til LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med godkjent spesialisering i psykiatri
 • LIS med godkjent turnus og erfaring fra psykiatrisk praksis kan søke
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Interesse for arbeid med pasienter i krise, med uavklarte akutte behov for hjelp
 • Kan arbeide selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibelt
 • Trives med å samarbeide på tvers i team
 • Kan ta raske vurderinger og beslutninger
 • Har gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Torill Gjerpe Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91 17 42 27
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Søndre Oslo DPS, Ambulant Akuttenhet, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks Vei 6
1281 Oslo
Søk på stillingen