Kort om arbeidsgiver
Det lyses ut en ny fastlegehjemmel (nullhjemmel) med listetak på 1050 pasienter ved GMS Legekontoret, Jessheim. Eldre kolleger ved kontoret ønsker å redusere egne lister og overføre pasienter til den nye tiltredende lege, noe som kan gi nesten full liste fra start. GMS Legekontoret er et veletablert og meget veldrevet kontorfellesskap med 8 fastleger i spredd alder. Lokalisert i lyse og trivelige lokaler i Jessheim sentrum. Kontoret er godt utstyrt. Gode kolleger, mange års driftserfaring og trofaste pasienter er legesenterets viktigste ressurser - velfungerende CGM Journal, lab og skadestue er gode daglige verktøy. Det er fysioterapeuter, psykologer, flymedisinsk kontor, apotek og alternative behandlere i samme hus. Kort veg til buss, tog og fly og rikelig parkering for pasienter og ansatte gjør det lett å komme til og fra.
Arbeidsrutiner og organisering gjør det mulig å kombinere arbeid, familieliv og fritid. Tilhold er i leide lokaler med gunstige vilkår. Ny kollega må tiltre kontorets interne samarbeids- og sameieavtale før inntreden i hjemmelen.  

Arbeidsoppgaver
  • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisin
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det legges vekt på personlig egnethet i forhold til å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø.

Vi tilbyr
Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Attesten må ikke være eldre enn 3 mnd.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Mona-Helen Ringstad
Tittel: Fastlege
Telefon: 95175176
E-post: gms.ringstad@gmail.com
Navn: Lars Meyer-Myklestad
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 974 88 401
E-post: Lars.Meyer-Myklestad@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
GMS Legekontoret
Trondheimsvegen 60
2050 JESSHEIM
Søk på stillingen