Kort om arbeidsgiver

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 2 seksjoner innen medisinsk mikrobiologi på hhv. Drammen og Bærum, og begge seksjoner er aktivt engasjert i forskning. Avdelingen har i dag 1 avdelingsoverlege, 5 overleger, 1 legespesialist og 3 LIS-leger innen medisinsk mikrobiologi. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten medisinsk mikrobiologi, og det er nært samarbeid mellom personell innen mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Se mer på www.vestreviken.no/lab.

Vi har ledig fast stilling som overlege innen medisinsk mikrobiologi med arbeidssted Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Mikrobiologisk diagnostikk, kvalitetsarbeid og utvikling innen alle seksjonens fagområder.
 • Rådgivning til kollegaer og interne og eksterne rekvirenter.
 • Undervisning og veiledning både internt og eksternt.
 • Bidra til å videreutvikle fagområdet medisinsk mikrobiologi i Vestre Viken.
 • Foretaket er i kontinuerlig endring, og man må påregne nye og endringer i arbeidsoppgaver i tråd med avdelingens og foretakets behov.   

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i medisinsk mikrobiologi. Kandidater med kort tid igjen av spesialiseringen kan vurderes.
 • Erfaring som overlege i mikrobiologi og/eller infeksjonsmedisin er en fordel.
 • Gode datakunnskaper 
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som: 

 • kommuniserer og samarbeider godt med både kollegaer og samarbeidspartnere.
 • har god rolleforståelse, er løsningsorientert, endringsvillig  og faglig selvstendig.
 • har evne til å forstå helhet og sammenhenger, og gjøre riktige prioriteringer i tråd med seksjonens og Vestre Vikens behov og mål. 
 • Trives med både driftsoppgaver, kvalitetsarbeid, undervisning og utviklingsarbeid.  
 • Interesse for og evne til å lære seg nye digitale verktøy.
 • Personlig egnethet er viktig for å fungere godt i stillingen og vil derfor vektlegges.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og høyt kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling. 
 • Samarbeid med klinikere og andre fagspesialiteter.
 • Gode velferdsordninger med blant annet hytteutleie, teaterbilletter, ulike aktiviteter og trening. 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Roar Magne Bævre-Jensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 957 42834
Navn: Janne Hole
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 415 35631
E-post: janne.hole@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk mikrobiologi, seksjon Drammen
Drammen sykehus
3004 Drammen
Søk på stillingen