Kort om arbeidsgiver

Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank. Det er 2 seksjoner innen medisinsk mikrobiologi på hhv. Drammen og Bærum, og begge seksjoner er aktivt engasjert i forskning. Avdelingen har i dag 1 avdelingsoverlege, 5 overleger, 1 legespesialist og 3 LIS-leger innen medisinsk mikrobiologi. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for spesialiteten medisinsk mikrobiologi, og det er nært samarbeid mellom personell innen mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Se mer på www.vestreviken.no/lab.

Medisinsk mikrobiologi Drammen har ledig et vikariat i 100 % stilling som lege i spesialisering, med tiltredelse snarest. 

Arbeidsoppgaver

 • Følge avdelingens opplæringsprogram for spesialistkandidater tilpasset gjeldende kompetansenivå
 • Bidra i seksjonens daglige driftsoppgaver og regelmessige undervisningsoppgaver tilpasset gjeldende kompetansenivå

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste/LIS 1 eller tjeneste som etter gjeldende norsk regelverk kan legges til grunn for tilsetning i LIS-stilling
 • Ønske om å bli spesialist i medisinsk mikrobiologi eller infeksjonssykdommer
 • Erfaring fra medisinsk mikrobiologi eller andre relevante kliniske fag vil bli vektlagt
 • Gode datakunnskaper og erfaring med å jobbe i ulike fagsystemer 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter seg som: 

 • tilegner deg ny kunnskap raskt, jobber systematisk, strukturert og planlegger dagen, slik at du kommer i mål med arbeidsoppgavene
 • er en lagspiller som involverer andre og gjør avklaringer der det trengs. Samtidig er du selvstendig og løsningsorientert, og tar ansvar for at jobben blir gjort
 • har god forståelse for hvordan ulike dataverktøy fungerer og samhandler, slik at du bruker dem effektivt og kvalitetsmessig sikkert
 • kommuniserer godt med dine kollegaer, og bidrar til læring og trivsel på arbeidsplassen
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 •  Et godt og tverrfaglig stimulerende miljø i utvikling
 • Samarbeid med klinikere og andre fagspesialiteter
 • Gode velferdsordninger med rabatt på hytteleie, turer, kinobilletter, trening m.m. 

 

Vi ber alle søkere om å legge ved dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger som er satt i CVen. Minst to referansepersoner bes oppgitt i søknaden som vil bli kontaktet i etterkant av intervju. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Roar Bærve- Jensen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 957 42834
Navn: Janne Hole
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 415 35631
E-post: janne.hole@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk mikrobiologi, Drammen
Dronninggata 28
3004 Drammen
Søk på stillingen