Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 stk. LIS III vikariater, 100 % i kardiologisk avdeling på ca. ett års varighet med mulighet for fast ansettelse etterpå. 

Oppstart etter avtale.

Avdelingen har ansvar for behandling av hjertesykdom som lokalsykehus for Sør-Rogaland og sekundæransvar for koronarutredning og PCI for hele fylket. Avdelingen dekker behovet for primær PCI for dette området, deler av Hordaland og Agder som grenser til Rogaland.

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i kardiologi. Spesialistutdanningen vil foregå i kardiologisk avdeling v/SUS. Tjenesten består av avdelingstjeneste, poliklinikk og tjeneste på hjertelaboratorium med høyre og venstre hjertekateterisering. SUS vil sammen med samarbeide sjukehus sørge for at utdanningskandidater får utført nødvendig tjeneste/prosedyrer til spesialiteten. Det tas forbeholdom endring i slike krav ila tjenesteperioden.

En individuell utdanningsplan vil utarbeides før ansettelse. Stillingen inngår i vaktordning. Ved godkjent spesialitet vil stillingen konverteres til legespesialist.

Lyses ut på nett legejobber.no

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid i døgnpost, lettpost og poliklinikk
 • Arbeide i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Undervisningsoppgaver
 • Kvalitetsarbeid
 • Forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Må ha Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kolleger
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • God faglig vurderingsevne, målrettet og strukturert arbeid
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp tildelte oppgaver
 • God samarbeidsevne og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe alene og i team

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • En viktig og interessant jobb i norsk helsevesen

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Lene Erikson
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 97082610
Arbeidssted
Mottaksklinikken / kardiologisk avdeling / kardiologiske leger, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen