Kort om arbeidsgiver

Gulset legekontor DA er et veldrevet fastlegekontor som ble startet i 1983, der det jobber 4 leger i selvstendig næringsdrift, alle er spesialister i allmennmedisin. I tillegg jobber en LIS1 ved kontoret. Det er 3,4 stillinger med hjelpepersonell/legesekretær som roterer mellom Ekspedisjon, laboratorium og telefon/timebetilling/kontorfunksjoner. Legesenteret ligger sentralt på Gulset hvor det bor ca 6500 mennesker. Kontoret har romslige kontorer og deler av kontoret er nylig pusset opp. Legekontoret bruker CGM almen og Pasientsky/Conveen datasystemer. Tilgjengelig utstyr er EKG, Spirometri, Ultralydapparat, Cryo-behandling, og laboratorium med bla. Hb, CRP, SR , HbA1C, Glucose, INR, D-dimer. Vi samarbeider elektronisk med lab på Sykehuset Telemark.

                               

Arbeidsoppgaver

Listestørrelse: 1750 pasienter. Mulighet for listereduksjon etter ønske.

Det forutsettes at ny hjemmelsinnehaver trer inn i Gulset legekontor DA ved kjøp av hjemmelen.

Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene.

Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.

ALIS-vilkår for næringsdrivende; Dersom du ikke er spesialist vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Leger under spesialisering gis økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til kurs og veiledning.

Deltagelse i kommunal legevakt som utgjør ca. 2 vakter per måned.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner


Vi tilbyr

  Stillingskategori
  Fastlege/hjemmel/avtale
  Arbeidsgiver
  Skien kommune
  Kontaktpersoner
  Navn: Jon Erik Billington
  Tittel: Fastlege Gulset legekontor
  Telefon: 91567337
  E-post: jonerikbillington@gmail.com
  Navn: Trude Belseth Sanden
  Tittel: Kommuoverlege kliniske tjenester
  Telefon: 95034829
  E-post: Trude.Belseth.Sanden@skien.kommune.no
  Arbeidssted
  Helse og velferd, Skien kommune
  Nyhusvegen 8
  3726 Skien
  Søk på stillingen