Kort om arbeidsgiver
Melhus legesenter har en ledig en nyopprettet 50 % fastlegehjemmel som kombineres med 50 % kommunal stilling som sykehjemslege. 

Fastlegehjemmel
Fastlegehjemmelen er plassert i praksisen ved Melhus legesenter hvor legene er selvstendig næringsdrivende med fastlegeavtale med kommunen. Den som tildeles denne må påregne å kjøpe seg inn i legesenterets praksis, etter avtale med Melhus legesenter.
 
Melhus legesenter er et veldrevet legesenter med seks leger som holder til i Melhus sentrum. Senteret er praktisk utformet, med godt utstyrt laboratorium og undersøkelsesrom. Arbeidsmiljøet er godt og helsesekretærene dyktige og erfarne.
 
Listestørrelsen for den ledige hjemmelen er på 600 pasienter. Da listen er nyopprettet, har hjemmelshaver anledning til å opparbeide egen goodwill. 

Melhus legesenter benytter Convene Collection betalingsløsning, CGM journalsystem med mulighet for elektronisk timebestilling og elektronisk kommunikasjon. Elektronisk kvalitetssikringssystem. 

Legesenteret ligger i kort avstand fra Trondheim, St. Olavs Hospital HF og NTNU. Fra Trondheim til Melhus tar det ca. 15 - 20 minutter med bil og du har i tillegg god tilgang til kollektivtransport, både buss og tog. Pasientgruppen i Melhus er oversiktlig, og du vil møte en kommune som har robuste tjenester og et godt samarbeid mellom de ulike helsetjenestetilbudene.
 
Sykehjemslege
Sykehjemslegen har ansvar for den medisinske oppfølgingen av beboere i sykehjem og pasienter i korttidsavdeling. I langtidsavdelingen er målet å gi et best mulig tilbud til de som trenger tjenester på det høyeste nivået i omsorgstrappa. Korttidsavdelingen er under stadig utvikling, og det er systematisk samarbeid med pasienter og pårørende, sykehus og andre faggrupper. Avdelingen skal gi et målrettet og tidsavgrenset tilbud om utredning, behandling og rehabilitering til hjemmeboende eldre.

Sykehjemslegen har kontor ved Buen helse- og omsorgssenter i Melhus sentrum, og er underlagt ordinær dagtid, 37,5 t/uke og har ingen vakttjeneste. 

Arbeidsoppgaver
Fastlegehjemmel 
Jobben som fastlege innebærer et bredt og spennende spekter av allmennlegeoppgaver.
I stillingen inngår deltagelse i legevakt, og Melhus kommune deltar i interkommunal legevakt med Trondheim, Malvik og Midtre Gauldal  

Sykehjemslege
Sykehjemslegen har det medisinskfaglige ansvaret for utredning, behandling og rehabilitering av beboere/pasienter, i tillegg til å være medisinsk rådgiver for enhetsleder, avdelingsledere og øvrige helsepersonell i sykehjemmene

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege 
  • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
  • Erfaring som fastlege vil bli vektlagt  
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven 
  • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig  
Personlige egenskaper
  • Er faglig dyktig og opptatt av å utføre godt legearbeid 
  • Trives med spennvidden i fagfeltet 
  • Ønske om og evne til å jobbe i et tverrfaglig arbeidsmiljø, og samtidig mestrer å jobbe selvstendig
  • Gode evner innen kommunikasjon og samhandling 
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr
Fastlegehjemmel 
Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag, og du har mulighet til å være med på å utforme legesenteret slik du ønsker det. Legesentrene i Melhus kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene driver bedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell. 

I Melhus kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, og tilbyr lønn i inntil to uker første året i hjemmelen, som kompensasjon for fravær ved deltakelse på kurs eller andre aktiviteter som er meritterende for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Videre ønsker vi å legge til rette for faglig utvikling og spesialisering i allmennmedisin.  

Melhus kommune ønsker at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk, og vi garanterer økonomisk for en listelengde på inntil 600 pasienter. 

Sykehjemslege
Stillingen som sykehjemslege tilbyr lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune. 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Melhus kommune
Kontaktperson
Navn: Monica Brækken
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 488 66 764
Arbeidssted
Gammelbakkan 25
7224 MELHUS
Søk på stillingen