Kort om arbeidsgiver
Allmennpraksis.
Listetak 750 pasienter
Kommunale legeoppgaver, tilsynslege sykehjem
Dagberedskap
Legene deltar i interkommunalt samarbeid i moderne legevakt lokalisert i Kristiansand
Samarbeidsmøter
Kollegial fraværsdekning
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Birkenes kommune
Kontaktperson
Navn: Trude Murberg
Tittel: Enhetsleder tjenester til hjemmeboende
Telefon: 99624015
E-post: trum@birkenes.kommune.no
Arbeidssted
Birkenes Legesenter
Strøget 180
4760 BIRKELAND
Søk på stillingen