Vi søker etter en engasjert LIS-ansvarlig overlege i voksenpsykiatri, 50 % stilling
Psykisk helsevern på St. Olav er nylig omorganisert og består nå av to klinikker. Klinikk psykisk helsevern, akutt, eldre, barn og unge og Klinikk psykisk helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet. Som en del av omorganiseringen har vi samlet flere stabsfunksjoner i en felles stab for begge klinikker for å ivareta hver klinikks behov og samtidig bidra til samarbeid, effektiv bruk av ressurser, kompetanseutvikling og –deling og felles planarbeid. Felles stab har som oppgave å bistå klinikkledelsen og avdelingene i de to klinikkene, som har til sammen vel 1500 ansatte og har ansvar for det psykisk helsevernet for barn og voksne i tidligere Sør-Trøndelag.

Staben har et bredt spekter av arbeidsoppgaver både av faglig og administrativ art. Staben skal understøtte og bidra til utvikling på klinikk- og avdelingsnivå.

Stilling som LIS-ansvarlig overlege i voksenpsykiatri er en nyopprettet stilling, og lagt i klinikkenes felles stab, og skal betjene alle avdelinger i voksenpsykiatri i PH. LIS-ansvarlig overlege skal ha det overordnede ansvaret for oppfølging og utvikling av LIS-utdanningen i PH i samarbeid med avdelingene etter de nasjonale og regionale krav samt lokale behov.

Stillingen kan med fordel kombineres med klinisk arbeid.

     

Arbeidsoppgaver

 • Ha det overordnete ansvar for LIS3 - løpene
 • Ha ansvar for overordnet plan for ansettelser av LIS3 på kort og lang sikt
 • I samarbeid med klinikk- og avdelingsledelse lage overordnet strategi for rekruttering og ansettelse av LIS3
 • Koordinere utdanningsløp og rotasjon mellom avdelinger
 • LIS-ansvarlig overlege har det overordnete personalansvar for LIS3. Daglig oppfølging skjer av leder på avdelingen hvor LIS 3 til enhver tid er i rotasjon
 • Ha ansvar for ansettelser av faste LIS3 i samarbeid med klinikk- og avdelingsledelse
 • Være med i oppfølging og evaluering av LIS3, delta på halvårsevaluering
 • Samarbeide med Utdanningsutvalget, lokale UAO og avdelingssjefer
 • Bidra i utredning og rapportering om LIS3-utdanningen

Kvalifikasjoner

 • Overlege i psykiatri
 • Engasjement og motivasjon for opplæring av LIS3
 • Ha god kunnskap om utdanningsplan for LIS3 i voksenpsykiatri

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har evne til å inspirere og motivere andre

Vi tilbyr

En arbeidsplass med høyt faglig nivå og godt arbeidsmiljø
Tiltredelse etter avtale

Utdanningsretning

 • Modellering og dataanalyse
 • Økonomi / Regnskap

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Vegard Vestvik
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 917 09 846
E-post: vegard.vestvik@stolav.no
Navn: Anne-Cathrine Svenning
Tittel: Stabsleder
Telefon: 920 23 078
E-post: anne.cathrine.svenning@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern - felles stab
Brøsetveien 100
7046 Trondheim
Søk på stillingen