Kort om arbeidsgiver
Helsetjenesten - Molde interkommunale legevakt
Det vil bli ledig stilling som overlege i Molde interkommunale legevakt og KAD (kommunalt akutt døgntilbud). Stillingsprosent kan være fleksibel, pr tiden 75%. 

Beskrivelse av arbeidssted
Molde kommune har i samarbeid med Aukra, Hustadvika, Rauma og Sunndal kommuner etablert interkommunalt legevaktsamarbeid for de ca 63 000 innbyggerne i Romsdal. I tilknytning til interkommunal legevakt har vi et pilotprosjekt der vi drifter 4 videolegevakter som betjenes av sykepleier i samarbeid med vaktlegen i Molde.

Legevakta i Molde har per tiden også en egen smitte-enhet. Legevakta er samlokalisert med KAD, mens legevaktsentralen inntil videre er lokalisert på Molde sjukehus. Det er alltid 2 leger i vakt der lege 2 har beredskap hjemme om natta og deler av kveld/helg. Legevakten har uniformert bil, men ikke utrykningskjøretøy.

Legevakta ligger på Kirkebakken Helsehus i Veøygata 1, Molde sentrum, mens overlegens kontor i helseadministrasjonens lokaler 5 minutt unna, på Gotfred Lies plass 4.

Legevaktoverlegen samarbeider i det daglige med avdelingsleder legevakt, merkantil konsulent og sykepleierne på legevaktsentral, legevakt og KAD. Det er innført gode rutiner for samarbeid med kommuneoverlegene, fastlegene, videolegevaktene og kommunens øvrige helseledelse.

Molde har mye å by på
Molde kommune er rik på natur og friluftsliv, og det er kort vei mellom fjord og fjell. Turområdene er godt tilrettelagt, med turstier både til fots, på sykkel eller ski. Om du liker fjell, fjord eller alt imellom - vi har det i Molde!

I regionen finner du noen av Norges mest besøkte naturbaserte attraksjoner. Fantastiske Romsdalseggen og Rampestreken, Midsundtrappene som trolig er verdens lengste sammenhengende steintrapp, majestetiske Trollkirka , Atlanterhavsveien og Trollstigen som tar pusten fra deg.

Nettsiden molde.no finner du mer informasjon om det Molde har å by på.

Hovedoppgaver
Overlege er har det medisinsk faglige ansvaret for legevakt og KAD. Dette innebærer blant annet:
 • ansvar for og vedlikehold av prosedyrer i vakt- og prosedyresystemet Kvalitetshuset.
 • opplæring av nye leger/LIS1-leger
 • behandling av klager og tilsynssaker
 • bidra i arbeidet med fagutvikling og kvalitetsforbedring
 • stimulere til øvelser og forbedret samhandling med andre aktører
 • deltakelse i kommunale samarbeidsfora
 • deltakelse i Helseforetakets akuttutvalg og andre samarbeidsfora
Legevaktoverlegefunksjonen er en administrativ lederoppgave i minimum 50% stilling. I tillegg må legevaktoverlegen vedlikeholde klinisk kompetanse ved å inngå i vaktturnus som legevaktlege kveld/natt/helg. Men søkere kan påvirke sin egen arbeidsavtale mht antall vakter og total stillingsstørrelse

Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært etter spesialist i allmennmedisin, men også andre med entusiasme for legevaktmedisin oppfordres til å søke. Kravet er autorisasjon som lege med utført LIS1 tjeneste og at man forplikter seg til å ta de nødvendige kurs og så mange vakter at man blir godkjent legevaktlege og inngår i et spesialistforløp i allmennmedisin.
 • Vi søker en person som arbeider målrettet, er opptatt av faglig kvalitet og som bidrar til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 
 • Du har gode samarbeidsevner, har initiativ og kan jobbe selvstendig, og behersker godt skriftlig og muntlig norsk.
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Arbeidet er allsidig og lærerikt og opplæring vil bli gitt. Søkeren kan også tilbys veiledning og supervisjon slik at stillingen er meritterende til spesialiteten i allmennmedisin.
 • Avlønning etter sentral hovedtariffavtale med lønnskompensasjon for relevant videreutdanning og kompetanse. Stillingen gir mulighet for god inntjening.
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, et team med dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for fagutvikling og et kvalitetsmessig godt tilbud til ansatte og pasienter.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
Søknad
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved eventuelt intervju.

Søkerliste
Søkerlisten kan bli offentliggjort.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Molde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kari Holmås
Telefon: 909 66 541
Navn: Roy Skarshaug
Telefon: 951 11 015
Navn: Tove Martinsen
Telefon: 957 34 073
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Veøygata 1
6413 MOLDE
Søk på stillingen