Kort om arbeidsgiver
2. gangs utlysning

Rana lokalmedisinske senter har ledig stilling for fastlege / lege i spesialisering i allmennmedisin på nyopprettet pasientliste.
Vi søker etter leger som er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin som ønsker spennende faglige utfordringer.


Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter med syv fastleger og to LIS-1-leger. Alle legene på legesenteret er ansatt i kommunen og har fast lønn. Legesenteret holder til i nye store lokaler samlokalisert med hjemmesykepleie, tildelingskontor og kommunal psykiatritjeneste. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

I tillegg til egne listepasienter tilbyr legesenteret allmennlegetjenester til gjestepasienter, flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som ikke har fastlege i kommunen, samt rød respons på dagtid.

Legesenteret er godt bemannet med helsesekretærer og sykepleiere, og senteret deltar i pilotprosjektet «primærhelseteam». Vi har fokus på teamarbeid rundt pasienten. Sykepleiere utfører for eksempel rutinekontroller av pasienter med kroniske lidelser og andre helseundersøkelser, i samarbeid med fastlege.

Listestørrelsen beregnes ut fra antall kurative dager (180 pasienter per kurative dag). Den nye hjemmelen er tenkt å ha kurative pasientdager fire dager i uka, og andre kommunale oppgaver en dag per uke. Dette gir en listestørrelse på cirka 700. Dersom det ikke blir aktuelt med andre oppgaver vil listestørrelsen settes til 900.

Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.

Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav:
  • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
  • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
  • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
  • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
Følgende vektlegges:
  • Personlig egnethet
  • Faglig engasjement
  • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Spørsmål knyttet til fastelegehjemlene kan rettes til:
Kommuneoverlege Frode Berg, tlf.: 41206706,
e-post: frode.berg@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 12.12.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Telefon: +47 412 06 706
Hjemmeside
Arbeidssted
Rana lokalmedisinske senter
8622 MO I RANA
Søk på stillingen