Kort om arbeidsgiver
Enebakk kommune ligger med sine litt over 11 000 innbyggere sentralt plassert i Viken og med kort reiseavstand til Oslo og Lillestrøm. Administrasjonssenteret er Kirkebygda, hvor også Enebakk legesenter er lokalisert.

Kommunen har 2 veldrevne fastlegekontorer – Enebakk legesenter og Legene i Ytre, samt et samarbeid med legevakt/KAD i Follo (Ski) og på Nedre Romerike (Lillestrøm). Enebakk kommune har 9 fastlegehjemler, samt tar imot LIS 1 lege. Kommunen er godkjent utdanningsvirksomhet for ALIS.

Fra 1. mai 2022 søker vi etter en driftig lege som har lyst til å bli med på laget vårt. Vi utlyser derfor en ledig fastlegehjemmel ved Enebakk legesenter.
 
Om fastlegehjemmelen
Legesenteret er veldrevet og godt organisert med 5 erfarne fastleger og 3 sekretærer med lang erfaring. Det er ved legesenteret lagt vekt på et godt og åpent miljø der alle skal trives. Legesenteret har Webmed journalsystem og alt av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis.

Da en av våre erfarne fastleger slutter, søker vi etter en ny lege i fastlegekollegiet fra 1. mai 2022. Nåværende listelengde er på 810 listepasienter. Listen i dag ivaretas med 2,5 kurative dager, i tillegg hjemmekontor. I stillingen inngår en 20% kommunal stilling som lege ved helsestasjonen, det er ønskelig at ny hjemmelsinnehaver også sier seg villig til å dekke denne. Betingelser for overdragelse av praksis forøvrig må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale.

Arbeidsoppgaver:
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver
  • Kommunal bistilling som helsestasjonslege i 20% er sterkt ønskelig å få dekket av lege som ansettes.
Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste/LIS 1.
  • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller starte i et spesialiseringsløp, og ha erfaring fra allmennpraksis.
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Politiattest må fremlegges ved avtaleinngåelse.
Personlige egenskaper:
  • Gode samarbeidsevner
  • Høy faglig kompetanse
  • Høy motivasjon og engasjement
  • Personlig egnethet vektlegges.
Søke på fastlegehjemmelen
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uanvhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
 
Søknadsfrist: 10. desember 2021

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Enebakk kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ane Tjernæs
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 905 63 335
E-post: anetjernes@live.no
Navn: Kurt Hetland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 78 788
E-post: kurt.hetland@enebakk.kommune.no
Arbeidssted
Enebakk legesenter
Prestegårdsveien 4
1912 ENEBAKK
Søk på stillingen