Kort om arbeidsgiver
Vil du bidra til bedre pasientsikkerhet og jobbe med kvalitetsforbedring i Norge? Vi søker seniorrådgiver (bistilling 20%) som i hovedsak skal arbeide med og videreutvikle hemovigilanssystemet i helsetjenesten. 

Stillingen er timelønnet og organisatorisk plassert i Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Ansvarsområder og sentrale oppgaver: 
 • bygge opp kompetanse på hemovigilans i helsetjenesten
 • følge opp meldinger i hemovigilanssystemet og innhente nødvendige tilleggsopplysninger
 • fremme god meldekultur i transfusjonstjenesten
 • samle kunnskap, avdekke risikoområder og utarbeide læringsinformasjon til helsetjenesten, brukere, myndigheter og produsenter om tiltak for å bedre pasientsikkerheten
 • drive informasjon, undervisning og nettverksarbeid som bygger god meldekultur og fremmer erfaringsoverføring
 • foreslå tiltak overfor helsetjenesten og myndighetene og videre evaluere iverksatte tiltak for bedre pasientsikkerhet
 • initiere og drive utviklingsarbeid for å fremme bedre pasientsikkerhet
 • bidra til utvikling av IKT-systemene som benyttes i arbeidet
 • bidra med innsikt og innspill til avdelingens ledelse  
Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid. 

Du må ha:
 • høyere utdanning innen medisin eller annet helsefag
 • spesialistgodkjenning i immunologi og transfusjonsmedisin eller være i gang med spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin, eller på annen måte ha kunnskap om transfusjon, f.eks. fra klinisk virksomhet
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk  
Vi ønsker oss også at du:
 • har kunnskap om meldesystemer og avviksbehandling
 • har kompetanse i risiko- og sårbarhetsanalyse
 • har metodekompetanse i statistikk og epidemiologi
 • har forskningskompetanse og erfaring fra forskningsarbeid
 • har erfaring med kunnskapsbasert praksis
 • har erfaring med å holde i komplekse prosesser med flere ulike aktører
 • ser muligheter for å videreutvikle fagområdet og øke kvaliteten på arbeidet  
Personlige egenskaper
 • høy faglig integritet
 • selvstendig og strukturert
 • initiativrik og engasjert
 • god nettverksbygger
 • god gjennomførings- og formidlingsevne
Vi tilbyr
 • lønn pr. time som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnstrinn 75 -83 (kr 367-460/time) avhengig av kvalifikasjoner. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • nye moderne lokaler beliggende på Storo
 • fleksibelt arbeidssted, men du må kunne delta på heldagsmøte i Oslo en gang per måned  
I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.  

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til å oppnå regjeringens målsetting om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne, og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.  Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV'n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.  

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentleglova § 25.  

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med prosjektleder Øystein Flesland på telefon 45 96 97 07.  

Søk elektronisk
Registrer søknaden din her. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Helsedirektoratet
Kontaktperson
Navn: Øystein Flesland
Tittel: seniorrådgiver
Telefon: 45969707
E-post: Oystein.Flesland@helsedir.no
Arbeidssted
Vitaminveien 4
0485 OSLO