Kort om arbeidsgiver

Er du opptatt av fremtidens helsevesen? Har du lyst på en jobb som gir deg utfordringer, spenning, læring og masse glede? Da er du den vi trenger!

Sykehuset Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon, nedslagsfelt for ca. 100 000 innbyggere, passe stort til gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt.

Klinikk for kirurgi består av seks avdelinger; kreftbehandling, kirurgi, ortopedi, akuttmedisin, anestesi, avdeling for sengeposter, inntak, kontor og støtte. Avdeling for kreftbehandling består av kreftpoliklinikk og palliativt team. I avdelingen jobber fem onkologer, en palliativ lege, to leger i spesialisering, ni kreftsykepleiere, hvorav en i palliativt team. Avdelingen driver poliklinisk virksomhet. Vi jobber tett mot sykehusets sengeposter og primærhelsetjenesten. Det er et godt faglig samarbeid og felles undervisning med Kreftklinikken, St. Olavs hospital. Avdelingen har et godt forskningsmiljø, og deltar i flere forskningsprosjekter. I 2020 ble det gjennomført om lag 4150 polikliniske konsultasjoner i avdelingen. I januar 2022 flytter avdelingen inn i flotte, nyoppussede lokaler som er tilpasset virksomheten.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder/avdelingsoverlege har medisinskfaglig ansvar og økonomiansvar for hele avdelingen, samt personalansvar for legegruppen
 • Planlegge virksomheten i samråd med klinikkleder som medlem av klinikkens lederteam. Realisere virksomhetens mål i samarbeid med andre avdelinger i klinikken
 • Utarbeide aktivitetsplan for avdelingen og tjenesteplan for leger og følge opp den daglige driften i avdelingen i samarbeid med seksjonsleder for sykepleiergruppen
 • Klinisk arbeid som avdelingsoverlege i avdelingen
 • Bidra til å utvikle og implementere effektive pasientforløp
 • Sikre god rekruttering, strategisk kompetanseutvikling og ha det overordnede ansvaret for undervisnings - og opplæringstilbudet til kollegaer, øvrig helsepersonell og pasienter
 • Legge til rette for forskning og implementering av forskningsresultater i klinisk arbeidshverdag
 • Sørge for at aktivitet, personell og utstyr forvaltes innenfor de økonomiske rammene til avdelingen
 • Sørge for at avdelingen har et forsvarlig og godt arbeidsmiljø og at HMS-arbeidet drives systematisk
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre aktuelle endringsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk godkjenning som spesialist i fagområdet onkologi
 • Ønskelig, men ikke et krav, med lederutdanning og-/eller relevant ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Du har god organisasjonsforståelse
 • Du har god evne til å tenke strategisk og jobbe systematisk
 • Du er ansvarlig, helhetstenkende og endringsdyktig
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du har vilje og evne til å forebygge og løse eventuelle konflikter raskt, samt fremme et godt arbeidsmiljø
 • Du er god til å bygge relasjoner og har forståelse for kulturens betydning for avdelingens utvikling
 • Du er god på tverrfaglig samarbeid på tvers av spesialiteter, individer og nivåer i organisasjonen
 • Du har en fremtidsrettet holdning til digital kompetanse og utvikling
 • Vi vil legge stor vekt på personlige egenskaper ved tiltredelse i stillingen

Vi tilbyr

 • Spennende lederoppgaver i en avdeling som er preget av høy faglig kompetanse
 • Variert arbeidshverdag med både leder -, administrative - og kliniske arbeidsoppgaver
 • Mulighet til egenutvikling av det medisinskfaglige
 • Mulighet til utvikling av lederrollen gjennom deltakelse i HNT sine egne og eventuelt eksterne lederutviklingsprogram
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Annamaria Forsmark
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74097974
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for kreftbehandling, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen