Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helsevern og rus har med fem differensierte sengeposter med tilhørende poliklinikker og 2 poliklinikker uten tilknyttet sengepost på Levanger, samt ett DPS i Stjørdal. Klinikken har tjenestetilbud innen akutt, allmenn, psykose, spiseforstyrrelser, alder, habilitering og rus. Ved klinikk for psykisk helsevern og rus er legene formelt ansatt i en vaktlegeenhet, men med tjenestesteder ved klinikkens ulike seksjoner og avdelinger.

Klinikken har i dag 18 overlegestillinger og 12 LIS-3-stillinger, samt LIS 1. Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU. Klinikken har høyt fokus på kvalitet og standardiserte pasientforløp.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid inkludert medisinsk medansvar for utredning, diagnostikk og behandling.
 • Medansvar for forskning, fagutvikling og videreutvikling av behandlingstilbudet ved avdelingen og klinikken for øvrig.
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for medarbeidere i avdelingen og klinikken for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Klinisk veiledning, internundervisning og andre oppgaver knyttet til utdanningen av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin..
 • Overlege har seksjonsleder som nærmeste leder, og inngår i seksjonens lederteam.
 • Deltagelse i vakt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter inkludert meget gode ferdigheter i norsk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Sterk interesse for og engasjement for fagfeltet.
 • Forståelse for viktigheten av tverrfaglighet.
 • Evne til strukturert arbeid.
 • Vi forutsetter godt humør, evne til å ta initiativ og evne til å inspirere andre.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Anne Slungård
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74098600
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen