Kort om arbeidsgiver

Klinikk Psykisk helsevern barn unge og rusavhengige har ca. 480 stillingshjemler. Av disse er ca. 50 leger. Klinikken består av fire avdelinger og 25 enheter med lokalisasjoner i hele opptaksområdet til Helse Stavanger HF. Klinikken har både psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som sine kjernevirksomheter. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk faglig rådgiver vil være Klinikksjef sin nærmeste rådgiver i medisinsk faglige spørsmål.
 • 100 % stilling i stab til klinikksjef, og har minimum 20 % klinisk stilling innen sin avdeling/spesialitet for å opprettholde klinisk kompetanse og forståelse.
 • Erfaring med implementeringsarbeid og prosjektarbeid
 • Erfaring med å formidle faget i media og tidsskrifter
 • Erfaring med å arrangere og koordinere fagseminarer
 • Den medisinsk faglige rådgiveren har ikke driftsansvar

Kvalifikasjoner

 • Overlege i Barne- og ungdomspsykiatri
 • Medisinsk rådgiver er klinikksjefens faglige rådgiver og skal bidra til at klinikken driver med god faglig behandlingskvalitet. Det innebærer å jobbe i forhold til alle enheter utfra de satsinger og mål som klinikken setter seg. Dette innebærer også kompetanseheving, veiledning og fordypning innen eget fagfelt. 
 • Medisinsk faglig rådgiver skal bidra til å styrke pasientens helsetjeneste.
 • Medisinsk faglig rådgiver skal bidra til at klinikken har oppdaterte prosedyrer i EQS, samt at medisinsk faglige prosedyrer er oppdatert i EQS.
 • Medisinsk faglig rådgiver har et koordinerende ansvar for faggruppemøter i klinikken.
 • Medisinsk faglig rådgiver har koordinerende ansvar for medisinsk faglige rådgivere på nivå 3.
 • Medisinsk faglig rådgiver vil ha ansvar for utdanningsansvarlig overlege, og vil ha ansvar for rotasjon for LIS. 
 • Medisinskfaglig rådgiver vil ha ansvar for for-vakt og bak-vaktslaget i PBU.
 • Medisinsk faglig rådgiver skal bidra til å sikre tilstrekkelig opplæring og veiledning til legene i klinikken. I tillegg bør hun/han ha løpende dialog med Foretakets undervisningsavdeling og Forsknings- og undervisningsenheten (FoU) vedrørende behov for klinikkovergripende undervisning, og med medisinsk faglige rådgivere på Klinikk PHV.
 • Medisinsk faglig rådgiver kan bistå med at den enkelte lege får den formelle veiledningen vedkommende har behov for. Skal også legge til rette for kollegaveiledning til bruk for vedlikehold av kompetanse.
 • Medisinsk faglig rådgiver kan på forespørsel bistå leder med utlysning av ledige stillinger og innstilling av søkere innen sitt funksjonsområde, samt delta i ansettelsesintervjuer ved behov.
 • Medisinsk faglig rådgiver vil også kunne bli brukt til å gi veiledning og undervisning til ansatte i hele klinikken etter avtale med klinikksjef/avdelingssjef.
 • Medisinsk faglig rådgiver kan være saksbehandler i prosjekter for klagesaker og tilsynssaker.
 • Fast medlem i klinikkens kvalitetsutvalg

Personlige egenskaper

 • Faglig sterk og evne til å skape gode relasjoner
 • Gode formidlings og samarbeidsevner
 • Gode analytiske evner
 • Gode evner til iverksettelse og gjennomføring av prosjekter

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv
 • Faglig og personlig utvikling 
 • Gode velferdstilbud, som bedriftsidrettslag og turgruppe 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Lars C. Moe
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 51 51 55 28
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25
4016 Stavanger
Søk på stillingen